Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Javna nabava – Postavljanje sunčane elektrane
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti „Postavljanje sunčane elektrane“. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). Dokumentacija o nabavi nalazi se u prilogu.
Objavio: Administrator | 27.12.2017.