Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T303 Poslovna logistika Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Maša Slabinac, mag. oec., v. pred.
Matej Galić, univ. spec. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Maša Slabinac, mag. oec., v. pred.
Matej Galić, univ. spec. oec., v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


1. Temelji poslovne logistike. Pojam poslovne logistike i poslovnog logističkog sustava. Potrebe uvođenja poslovne logistike i novog pristupa u menadžmentu poduzeća. 2. Sustavna postavka i druga obilježja logističke koncepcije. Način promatranja logističkih problema. Ukupni troškovi i ciljni konflikti. Logistička usluga. Učinkovitost logističkih sustava. Korisnost logističke koncepcije i zapreke za njezino provođenje. 3. Logistički podsustavi poduzeća. Izvršavanje narudžbi. Gospodarenje zalihama. Skladištenje. Pakiranje. Transport. 4. Organizacijski oblici logističkog sustava u poduzeću. 5. Logističke usluge i institucije prometnog gospodarstva. Špedicija i posrednici, transportna poduzeća, skladišna poduzeća, utovarno – istovarna poduzeća, poduzeća za pakiranje. Pravni i organizacijski oblici poduzeća za logističke usluge. Međuorganizacijski logistički sustavi. Kooperacija u logistici. 6. Funkcioniranje logističkih sustava. Uvjeti za funkcioniranje poslovnih logističkih sustava. Makrologistička infrastruktura. Međunarodni logistički sustavi.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
2.Pfohl, H. Ch.: Logistiksysteme, VII Aufl., Springer, Berlin, 2003.
Izborna literatura:

1.Ballou, R. H.: Business Logistics Management, V Ed., Prentice Hall, 2003.

2.Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, M.(red.): Suvremena logistika i distribucija u uvjetima globalizacije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2004.

3.Segetlija, Z.; Lamza – Maronić, M.(red.):  Međunarodna poslovna logistika kao
uvjet uspješnog uključivanja u europske gospodarske tokove, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.

4.Segetlija, Z.: Logistika u gospodarstvu, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.

5.Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.

6.Bloomberg, D. J.; LeMay, S.; Hanna, J. B. Logistika, Mate: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, 2006.

7.Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu (2008. – 20XX.), zbornici radova međunarodnog znanstvenog skupa (dostupno na: http://blmm-conference.com/past-issues/)

8.Repozitorij Veleučilišta u Vukovaru (dostupno na: https://repozitorij.vevu.hr/)

9.Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) (objekti u otvorenom pristupu) (dostupno na: https://dabar.srce.hr/repozitoriji)

10.materijali iz konkretnog gospodarskog subjekta, mjerodavnih tijela državne uprave (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dostupno na: http://www.mingo.hr/, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dostupno na: http://www.mppi.hr/) i gospodarskih institucija (Hrvatska gospodarska komora, dostupno na: https://www.hgk.hr/)

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s koncepcijom poslovne logistike i razumijevanje funkcioniranja logističkih sustava i logističkih procesa trgovinskog poduzeća, te stjecanje temeljnih znanja o uvođenju logistike u praksu i o donošenju logističkih odluka.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.