Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T406 E - Marketing Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.
doc.dr.sc. Mario Banožić

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mario Banožić
dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


1. Elektroničko okružje gospodarskih subjekata. 2. Internet. Internetski servisi. Mobilni Internet. 3. Elektronički marketing. Tehnike e–marketinga. e–Marketing informacijski sustav. e–marketing istraživanja 4. Proizvodi i usluge u e–okružju 5. e-komunikacija 6. e-distribucija i poslovni modeli 7. Plaćanje u e– trgovini 8. Uslužni modeli na Internetu 9. Slučajevi primjene e–marketinga: e–marketing u turizmu i ugostiteljstvu; e–marketing u bankarstvu. Vježbe se odnose na simulaciju poslovnih procesa i praktični rad studenata na računalima.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Ružić, D.: e–Marketing, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.
2.Čerić, V., Varga, M. (red.): Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
Izborna literatura:
1.Strauss, Juddy; Frost, R.: E–marketing, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001.
2.Web izvori.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s osobitostima virtualnog elektroničkog tržišta (cyber tržišta) i tehnologijom i tehnikama aplikacije marketinga na tom tržištu.

Polaganje ispita:

Usmeni ispit.