Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T405 Komuniciranje s tržištem Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.
Zvonimir Filipović, mag.oec.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Komuniciranje s tržištem kao instrument marketinga. Proces komuniciranja. Definiranje pojma komuniciranja s tržištem. Komunikacijska infrastruktura. Ciljevi i funkcija promocije u integralnom marketingu. Promocijski mix. Psihologija kupca – potrošača. Potrebe, motivi i stavovi. Donošenje odluke o kupnji. Ekonomska propaganda. Pojam, nastanak i oblici ekonomske propagande. Odnosi s javnošću i publicitet. Unapređenje prodaje. Osobna prodaja. Kultura poslovnog komuniciranja. Psihologija osobnog komuniciranja. Vođenje poslovnih razgovora. Organizacija promocijskih aktivnosti. Granične promocijske aktivnosti. Usluge (servis) potrošačima. Ambalaža. Dizajn. Propaganda „od-usta-do-usta“. Posebna područja propagande. Društvena propaganda. Politička propaganda. Novi oblici marketinškog komuniciranja. Interaktivno komuniciranje. Integrirane marketinške komunikacije. Suvremeni vidovi marketinškog komuniciranja – elektroničko komuniciranje, video conferencing. E-mail. WEB. Fax.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Kesić, T.; Integrirana marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb, 2003.
2.Kotler, P., K. L. Keller; Upravljanje marketingom, Mate d.o.o.Zagreb,2008.
Izborna literatura:
1.Keller, K. L; Pouke najsnažnijih svjetskih maraka (slučajevi najbolje prakse) Accent, Zagreb, 2008.

Ciljevi kolegija:

Komunikacijske tehnike i vještine implementirane u konkretne slučajeve.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.