Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T305 Stručna praksa II Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Program Stručne prakse II se svojim nastavnim sadržajem nadovezuje na predmete koje studenti slušaju na drugoj godini studija, a odnosi se na svladavanje poslova u sklopu pojedine poslovne funkcije: financija, računovodstva, marketinga, poslovne logistike, informatike, nabave, prodaje, kadrova. U ovom ciklusu prakse studentima će eminentni stručnjaci iz gospodarstva putem predavanja, stimulacije poslovnih procesa i praktičnih vježbi, prenijeti svoja iskustva i spoznaje o aktualnim temama, a koje su vezane uz područja pojedinih poslovnih funkcija. Kolegij je stoga strukturiran da tumači i analizira pojedine poslovne funkcije u različitim praktično - korisnim dimenzijama za studente. Na taj način studenti će steći određena znanja i vještine koja ih kvalificiraju za neposredno uključivanje u radne procese. Po završetku prakse student treba svladati način rada i temeljne probleme pojedine funkcije gospodarskog subjekta, vezane uz njegove specifičnosti s obzirom na izabranu djelatnost. Studenti su dužni pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u praktičnoj nastavi i izrađivati zadaće koje voditelj prakse ocjenjuje.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Studenti će se koristiti literaturom koja je povezana s temama predavanja i poslovnih slučajeva eminentnih gospodarstvenika.

Izbornu literaturu bira student: specijalizirani stručni časopisi (Lider, BIZDirekt, Poslovni savjetnik), stručne knjige, web-siteovi i slično.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s djelovanjem gospodarskog subjekta u njegovom okružju i potrebom njegovanja dobrih poslovnih odnosa s kupcima i s dobavljačima, ali i dobrih javnih odnosa (odnosi s javnošću). Ovo upoznavanje služi kao temelj za kasnija promišljanja razvijanja odnosa suradnje s kupcima, odnosno s dobavljačima i daljnjeg udruživanja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.