Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T202 Organizacija poduzeća Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Mira Majstorović, pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Mira Majstorović, pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Definiranje organizacije, smjerovi i tendencije razvoja. Organizacija kao društveni fenomen. Pojam organizacije. Organizacije rada i organizacije poduzeća. Predmet organizacije. Metode znanosti o organizaciji. Razvoj znanosti o organizaciji i tendencije razvoja. Teorijski temelji organizacije. Svrha, ciljevi i zadaci organizacije. Principi organizacije. Osnove organizacije. Organizacijske vrste. Činioci organizacije subjekt i objekt organizacije. Načela organizacije. Informiranje, komuniciranje i organizacija. Pojam i značenje. Informacija i komunikacija. Međuzavisnost između informacije i organizacije. Sadržaj i vrste informacija. Izgradnja komunikacijskog sustava. Management – sustav informiranja. Oblici i tipovi organizacija. Organizacija kao sustav. Privredne i neprivredne organizacije. Vrste privrednih organizacija. Vrste neprivrednih organizacija. Pravni aspekti organizacije. Poduzeće, privredna organizacija. Privredno poduzeće. Vrste poduzeća. Osnivanje poduzeća. Kupnja i prodaja poduzeća. Udruživanje poduzeća. Djelatnost poduzeća. Prestanak poduzeća. Izgradnja organizacijske strukture poduzeća. Organizacijska struktura. Organizacija sredstava za proizvodnju. Organizacija radnog kolektiva. Organizacija funkcija. Organizacija radnog mjesta. Manjkavosti i nedostaci organizacijske strukture. Upravljanje u rukovođenje poduzećem. Pojam upravljanja. Pojam rukovođenja. Organi upravljanja. Organi rukovođenja. Međusobni odnosi organa upravljanja i rukovođenja. Poslovni procesi i funkcije u poduzeću. Poslovni procesi i dekompozicija procesa. Poslovne funkcije. Organizacija funkcije istraživanja i razvoja proizvoda. Organizacija razvojne funkcije. Organizacija kadrovske funkcije. Organizacija proizvodne funkcije. Organizacija prodajne funkcije. Organizacija nabavne funkcije. Organizacija financijske funkcije. Organizacija pomoćno-tehničkih službi. Procesi. Aktivnosti. Matrica odgovornosti. Matrica međuzavisnosti.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M.: Organizacija, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
2. Turkalj, Ž.: Poslovna organizacija – praktikum, Ekonomski fakultetu u Osijeku, Osijek 2004.
Izborna literatura:
1. Žugaj, M., Bojanić-Glavica, B., Brčić, R., Šehanović, J.: Organizacijska kultura, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2004.
2. Sikavica, P., Novak, M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb 1999.

Ciljevi kolegija:

Nakon odslušanog kolegija student/ica će steći osnovna znanja i spoznaje o organizaciji kao i mogućnost razumijevanja organizacijskih postavki.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.