Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F207 Osnove motoričkih transformacijaPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Dražen Pejić, mag.cin., v. pred.

Izvođač kolegija:

Dražen Pejić, mag.cin., v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Zakonitosti planiranja i programiranja treninga u športskim aktivnostima na zdravom organizmu te ostvarivanje transformacijskih procesa pod utjecajem ciljane motoričke strukture aktivnosti; stvaranje motoričkog stereotipa gibanja; podizanje statusa treniranosti; uvod u teoriju treninga; uvod u kineziološku metodiku; antropometrija; kontrola transformacijskih procesa. Edukacija neplivača te usavršavanje plivačkih tehnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Filipović, V., Horvatin, M., Rađenović, O.: Osnove motoričkih transformacija - nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2005.
2.Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G.: Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1989.
3.Findak, V.. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture: priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Školska knjiga. Zagreb,2001.
Dopunska literatura:
1.Pejić, D., Krpan, I.: Osnove motoričkih transformacija-interna skripta. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2013.
2.Guyton, A.C. Fiziologija čovjeka i mehanizmi bolesti. Medicinska naklada. Zagreb, 1995.
3.Milanović, D. Priručnik za sportske trenere. Fakultet za fizičku kulturu. Zagreb, 1997.
4.Milanović, D., Čoh, M.  Metodika treninga eksplozivne snage. U: fitness, Međunarodno savjetovanje, 28.-31. ožujka 1996. (ur. D. Milanović). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 47-52., 1996.
5.Pearl, B., Moran, G.T. Getting stronger, Shelter Publications, inc., Bolinas, California

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o načinima ostvarivanja transformacijskih procesa na vlastitom organizmu pomoću različitih oblika tjelesnih aktivnosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
-    razumjeti teoriju treninga,
-    razumjeti potrebu provedbe motoričkog testiranja,
-    provesti motoričko testiranje,
-    povezati rezultate motoričkog testiranja s izradom programa transformacijskog procesa,
-    opisati, definirati i izraditi plan i program transformacijskog procesa na osnovu rezultata testiranja motoričkih sposobnosti,
-    demonstrirati sastavnice transformacijskog procesa,
-    kritički analizirati primjenu transformacijskog procesa kod osoba sa smanjenom mogućnosti izvedbe normalnog pokreta.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.