Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U612 Financiranje komunalnog gospodarenjaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, prof. v.š.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


I. KOMUNALNE DJELATNOSTI

opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija, obavljanje dimnjačarskih usluga, javna rasvjeta, djelatnost od lokalnog značenja koje predstavničko tijelo utvrđuje svojom odlukom.

II. FINANCIRANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

financiranje komunalnih djelatnosti, financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, cijena komunalne usluge

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/2018)
2.Jelčić, B.; Lončarić-Horvat, O.; Šimović, J.; Arbutina, H; Mijatović, N.: Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine d.d., Zagreb 2008.
3.„Lokalna samouprava- hrvatska i nizozemska iskustva“ Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek, Osijek, 2006., str.153.-167.

 

 

Ciljevi kolegija:

 Temeljni cilj predmeta je razvijanje općih, a posebice specifičnih znanja o financiranju institucija regionalne i lokalne samouprave i upravljanju istima. Proučavanje određenih instituta financiranja ima za cilj identificiranje problema u praksi.

 

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit