Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U401 Organizacija i metode rada u upraviPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

Izvođač kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Teorija organizacije, Organizacija, organizacijska struktura i organizacijska kultura. Utemeljivanje organizacije. Upravljanje, odlučivanje, management, problematiziranje suvremenih organizacijskih pitanja.

Upravljanje ljudskim izvorima (upravni službenici, dužnosnici, namještenici). Službenički sustavi i personalna politika. Hrvatski službenički sustavi: a) odrednice praktičko-političke i upravne, b) sustav razvrstavanja službenika, c) platni sustav, d) sustav napredovanja, e) personalna politika u hrvatskoj upravi.

Službenička etika (upravne doktrine i etički standardi), suvremeni dosezi europske i hrvatske etike.

Upravljanje materijalnim poslovanjem uprave.

Komunikacije i komunikacijski sustav, izvješćivanje u upravi i službeno dopisivanje. Elektroničko obrađivanje podataka. Problemi elektroničke obrade podataka, naročito zaštita podataka, osiguranje tajnosti priopćivanja, etc.

Pojam i vrste planiranja, strategija i suvremeni modeli planiranja i odlučivanja. Problemi legitimnosti sudjelovanja u upravnom planiranju i djelovanju.

Problemi upravnoga nadziranja, informatizacija i modernizacija javne uprave, usklađivanje sa zahtjevima za pristupanje Europskoj uniji.

Unutarnje upravne funkcije i sustav državne i javne uprave (državna riznica, revizija…), upravljanje hijerarhijskih sustava s više razina.

Sva navedena područja proučavaju se s aspekta upravnih organizacija i modernih tendencija razvoja istih.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Bakota, B., Romić, D. (2013). Organizacija i metode rada u upravi, Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru i Pravni fakultet u Osijeku

 

 

 

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području organizacije i metoda rada radi stjecanja znanja i vještina primjerenih za neposredno uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba javnoga i privatnog prava. Predmet je u vezi s ostalim upravnim predmetima (osnove uprave, upravno pravo-opći i posebni dio, upravno procesno pravo.

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pisani i usmeni. Osobe koje zadovolje na pisanom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom dijelu.