Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U102 Povijest uprave Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

Izvođač kolegija:

prof.dr.sc. Josip Vrbošić

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


U okviru predmeta Povijest uprave studenti stječu znanja o nastanku i razvitku pojedinih pravnih grana, upravnih i pravosudnih institucija. Navedeno se proučava na primjerima država ( Engleske, Francuske, SAD-a, Njemačke, Turske i Rusije. Ove države ostavile su značajan trag u svjetskoj upravnoj i ustavno-političkoj povijesti. Primjenom komparativne metode proučit će se i hrvatska upravna i politička povijest, kao autonomne jedinice unutar vladajućih  ugarskih, austrijskih i jugoslavenskih državnih tvorevina.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Šefko Kurtović: Opća historija države i prava, I. i II. knjiga, Zagreb, 1989., i druga izdanja (pojedina poglavlja).
2.Dalibor Čepulo: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012. (pojedina poglavlja)

 

Dopunska literatura:

1.Koprić Ivan i Đulabić Vedran (ur.): Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013. (pojedina poglavlja).

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je objasniti studentima nastanak glavnih upravnih modela u zemljama koje su u povijesti bile inicijatori i uspješni realizatori ustavnih, političkih i upravnih reformi. Nastavno primjenom komparativne metode upoznati studente s nastankom i kvalitetom hrvatske uprave i njenih sastavnica: općina, gradova i županija, te središnjih tijela vlasti: Sabor, Vlada i Ban.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.