Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T604 Poslovno pregovaranje i poslovno komuniciranjePregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.
mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.
mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Pregovaranje kao element konkurentske prednosti. Priroda pregovaranja. Pregovaračke filozofije. Pripreme za pregovore i proces pregovaranja. Tehnike pregovaranja. Pregovaračke strategije i taktike. Aktivno slušanje. Upravljanje pregovorima putem postavljanja pitanja. Pravila davanja i primanja ustupaka. Zaključivanje pregovora. Etička dimenzija pregovora i kroskulturni aspekti. Verbalna i neverbalna komunikacija. Žene kao pregovarači. Poslovni protokol. Komuniciranje kao dio kulture. Komunikacijski stilovi. Komunikacija – vještina / znanost. Komunikacija i okruženje. Poslovna komunikacija – temelj poslovnih procesa. Sredstva poslovne komunikacije. Oblici poslovne komunikacije. Proces poslovne komunikacije. Pravila za uspješno komuniciranje. Razvoj komunikacijske tehnologije i sustavi poslovne komunikacije. Poslovna komunikacija u E-poslovanju: zakonske pretpostavke, problemi sigurnosti. Poslovna komunikacija u E-uredskom poslovanju. Poslovna komunikacija u E-trgovini. Poslovna komunikacija u E-marketingu. Poslovna komunikacija u E-bankarstvu. Etička načela – kodeksi u poslovnoj komunikaciji. Poslovna komunikacija i odnosi sa javnošću. Suradnja sa medijima. Multimedija u funkciji poslovne komunikacije. Tehnike kreativnosti i timskog rada. Simulacija poslovnih slučajeva. 

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Lamza-Maronić, M., Glavaš, J. (2008) Poslovno komuniciranje. Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek
2.Bovee, C. L., Thill, J. V. (2011) Suvremene poslovne komunikacije. Mate d.o.o. Zagreb
3.Lewicky, R. J., Saunders,  D. M., Barry, B. (2010)  Pregovaranje. Mate d.o.o. Zagreb

Izborna literatura:

1.Ožanić, M. (2009) Poslovna pisma ili kako učinkovito napisati poslovno pismo. Tehnološki park. Zagreb
2.Biondić Vince, D. (2012) Kako uspješno pregovarati. Biondi d.o.o. Zagreb

 

  

Ciljevi kolegija:

Kolegij poslovno pregovaranje i poslovno komuniciranje temelji se na usvajanju potrebnih općih znanja i vještina za svakodnevnu komunikaciju u poslovnom okruženju. Specifični cilj kolegija je upoznavanje studenata s prirodom i tehnologijom poslovnog pregovaranja i komuniciranja putem predavanja, simulacije poslovnih procesa, praktičnih vježbi i tako stvaranja uvjeta za brže uključivanje u proces rada i rješavanje praktičnih problema.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.