Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T508 Poslovni engleski jezik V Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, prof. v.š.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Kolegij obrađuje poslovno telefoniranje, sudjelovanje u raspravama i poslovnim sastancima. Poslovne vještine bit će usavršavane uz korištenje najsuvremenije računalne multimedijalne građe. Studenti će slušati i analizirati autentične uspješne njemačke telefonske razgovore, diskusije i sastanke na poslovnome stranom jeziku. Nakon uvođenja vokabulara i struktura, studenti će rješavati zadatke za vježbu te sudjelovati u igri uloga i simulacijama, tijekom kojih će moći provjeriti svoje znanje. Kod telefoniranja će poseban naglasak biti stavljen na sljedeća znanje i vještine: predstavljanje, uspostavljanje veze, razumijevanje snimljenih poruka, dogovaranje sastanaka, provjeravanje informacija putem telefona, rješavanje pritužbi i sl. Studenti će, također, uvježbavati jezične strukture i vještine potrebne za sudjelovanje u diskusijama i poslovnim sastancima na stranom jeziku. Pritom će poseban naglasak biti na sljedećim znanjima i vještinama: karakteristike dobrih i loših sastanaka, vođenje poslovnih sastanaka, iznošenje mišljenja, prijedloga i argumenata, prihvaćanja i odbijanja prijedloga i sl.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Brieger, Nick i Jeremy Comfort, Talking Business: Mastering the Language of Business (White Plains, NY: Pearson Longman Publishing, 2007.) (CD-ROM pridodan uz udžbenik)
Izborna literatura:
1. Ivir, Vladimir, Hrvatsko-engleski rječnik poslovno-administrativnog nazivlja (ZG: ŠK, 2007.)

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija jest ponuditi studentima jezični pribor za učinkovito i samouvjereno snalaženje u raznim poslovnim situacijama. Nakon odslušanog kolegija, studenti će moći razumjeti telefonske poslovne razgovore, diskusije i poslovne sastanke te se učinkovito koristiti strukturama i vještinama potrebnim za aktivno sudjelovanje u takvim poslovnim situacijama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.