Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T501 Menadžment u trgovini Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , prof. v.š.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


1. Uvodno o trgovinskom menadžmentu. Strukturne promjene i strategijsko upravljanje u trgovini. Struktura suvremene trgovine: tržište i trgovinski poslovni subjekti i trgovinske poslovne jedinice. Teorije i koncepcije promjena trgovinskih oblika. Trgovinski menadžment, strategije u sklopu trgovinskog menadžmenta i njihov razvoj. 2. Strategije trgovinskih poslovnih subjekata. Marketing strategija. Financijska strategija. Integrirane strategije. Modeli profitabilnosti. Menadžment proizvodnosti. Menadžment profitabilnosti. Menadžment konkurentnosti. 3. Strategija organizacijskih promjena. Strategija i struktura. Izgradnja organizacijske strukture. Organizacija i kadrovi. 4. Etička i pravna ograničenja slobode trgovinskog poduzetništva 5. Budućnost trgovinskog menadžmenta. Seminarska nastava: Seminarska nastava se odnosi na izučavanje slučajeva iz prakse (case study). Na temelju teorijskih i praktičkih znanja student je dužan izraditi pisani seminarski rad koji se odnosi na problematiku osmišljavanja i menadžmenta (npr. strategije, organizacije i sl.) za odabrani gospodarski subjekt ili kooperacijsku tvorevinu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski  fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.
2.Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, Maja: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999

Izborna literatura:
1.Retailing Management, : Michael Levy , Publisher: McGraw-Hill Higher Education, 2017.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s poslovnom koncepcijom menadžmenta u trgovinskoj djelatnosti, te stjecanje temeljnih znanja o menadžmentu u gospodarskim subjektima iz trgovinske djelatnosti.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.