RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka)  i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine", broj: 42/18


Nadzorno tijelo u smislu odredbe članka 51. Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka https://azop.hr/


Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.


Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.


Sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka kao službenik za zaštitu osobnih podatka Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru imenovana je:

 

Dr. sc. Željka Borzan, v. pred.

 

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Županijska 50, 32000 Vukovar

sluzbenik-zop@vevu.hr

 

tel.:+385 32 444 688

 

Ispitanici imaju pravo na:


  - pristup informacijama o osobnim podacima;
  - ispravak i brisanje osobnih podataka;
  - ograničenje obrade osobnih podataka;
  - prenosivost osobnih podataka;
  - prigovor na obradu osobnih podataka, te
  - druga prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i ostalim zakonskim osnovama.Obrasci: