RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici

Uredba o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička"  u Vukovaru


Statut Veleučilišta

Statut o izmjeni Statuta od 07.10.2015.

Statut o izmjenama i dopunama Statuta od 07.09.2016.

Statut Veleučilišta (neslužbeni pročišćeni tekst)


Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Strategija razvoja Veleučilišta 2014-2020


Pravilnik o studiranju - 2019

Pravilnik o radu - 2015

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Pravilnik o radu knjižnice
P
ravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u studentski zbor

Pravilnik o stručnoj praksi

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o mentorskom radu nastavnika

Pravilnik o prijelazu studenata sadrugih visokih učilišta na Velučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru


Pravilnik o radu Centra za sportsku dijagnostiku (2019)


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Procedure primanja računa njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Procedure stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o završnom/diplomskom radu (2016)

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, potvrda i dopunskih isprava o studiju te informacijskih paketa za prijenos ECTS bodova


Pravilnik o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za upis na preddiplomski stručni studij Fizioterapije

Pravilnik o kliničkoj praksi (2019)

Regulation on Clinical practical training (2019)


Odluka o imenovanju članova etičkog povjerenstva (14.5.2019)

Pravilnik o radu etičkog povjerenstva (11.4.2019)

Obrazac prijave istraživanja - Etičko povjerenstvo (12.6.2019)

Zahtjev za odobrenje istraživanja - Etičko povjerenstvo (12.6.2019)


Etički kodeks nastavnika i suradnika Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Etički kodeks studenata Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa

Pravilnik o nagradama i priznanjima


Strategija kvalitete


Pravilnik o osiguravanju kvalitete Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru

Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluacije izvedbe nastave, nastavnika i kolegija od strane studenata na Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


Odluka o participaciji u troškovima studija  temeljem linearnog modela

Odluka o uvjetima prelaska i upisa studenta s drugih visokih učilišta na Veleučilište u akad. godini 2019/2020.


Pravilnik o demonstratorima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o demonstratorima


Pravilnik o uvjetima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija

Pravilnik o postupku unaprjeđivanja studijskih programa


Procedura praćenja i naplate prihoda


Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Erasmus+ programa


Regulations on international mobility of students, teaching and nonteaching staff under the Erasmus+ programmePravilnik o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivanju u znanstvenim i stručnim časpopisima
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_123_1742.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_12_198_3153.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_07_105_2025.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_174_3013.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_05_46_1555.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_63_1402.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2132.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_139_2971.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_101_1984.html


Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3126.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2551.html


Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html


Odluka o korištenju sustava e-pošte


STUDENTSKI DOM "LEOPOLD"


Odluka o visini cijene smještaja u studentskom domu za akad. god. 2019/2020. (31.10.2019)


Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata (27.09.2018)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata (10.03.2020)

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u studentskom domu

Odluka o visini cijene smještaja u studentskom domu za akad. god. 2018/2019. (3.6.2019)


Odluka o općim uvjetima i visini naknade za najam električnih bicikala