Sadržaj kolegija:

Terminologiziranje riječi. Podrijetlo odabranih naziva u stručnom engleskom jeziku u sportskoj fizioterapiji. Razvoj pojmova / koncepata i pridruženih im naziva u kineziologiji i sportskoj znanosti. Obilježja stručnog engleskog jezika. Obrada terminologije kroz stručne engleske tekstove s temama iz sportske fizioterapije – dijelovi tijela; nazivi sportova i disciplina; nazivi sprava / rekvizita; vježbanje vs. sport, anatomija (vrste mišića, struktura mišića, način kako mišići dobivaju naziv itd.), fiziologija (vrste mišićnih kontrakcija, prijenos kisika itd.), aerobno vježbanje, uloga tjelesnog vježbanja u svakodnevnom životu. Odabrane teme iz gramatike – afiksacija, složenice, stapanje, skraćivanje riječi, akronimi; množina imenica iz latinskog i grčkog jezika; primjena pasivnih konstrukcija u stručnim tekstovima na engleskom jeziku. Samostalni prijevod odabranog stručnog teksta. Esej na odabranu temu iz sportske fizioterapije.

Popis literature:

1. Omrčen, D. (2000). English for kinesiology. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

2. Režić, P., Žurić Havelka, S. (2013). Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište.

3. Collin, P. (2005). Englesko-hrvatski medicinski rječnik. Zagreb: Školska knjiga.

Ciljevi kolegija:

Studenti će usvojiti terminologiju na engleskom jeziku s područja primijenjene fizioterapije prema temama u nastavnom planu i programu, osnovna znanja iz morfologije i sintakse engleskoga jezika na području sportskih znanosti i kineziologije radom na tekstu. Postići će razumijevanje pisanoga stručnog teksta na engleskome jeziku (prijevod stručnog teksta, interpretacija pročitanog stručnog teksta) te steći sposobnost verbalnoga komuniciranja. Cilj je postići produktivnu i receptivnu komunikacijsku kompetenciju u stručnom engleskom jeziku sportske fizioterapije.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: