Centar za studentski standard - Student servis

Učlanjenje (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018)

ČLANOVI STUDENT SERVISA

 1. Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
 2. Druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE
Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski servis njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

OBAVIJEST: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

 • Potvrda iz studentske referade u svrhu ostvarivanja prava na učlanjenje u student servis
 • preslika valjanje X-ice, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta
 • preslika osobne iskaznice
 • osobni IBAN žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
 • dvije fotografije manjeg formata

 

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH):

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)
 • preslika osobne iskaznice
 • osobni IBAN žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
 • preslika domovnice
 • potvrda o prebivalištu u RH
 • dvije fotografije manjeg formata
 • potvrda iz referade o statusu studenta u svrhu učlanjena u student servis

 

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište.

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant):

 • preslika javne isprave o završenom srednjoškolskom obrazovanju ( potvrda o položenoj državnoj maturi – za gimnazijalce odnosno potvrda o uspješnoj obrani završnog rada u organizaciji i provedbi škole ili potvrda o položenoj državnoj maturi- odnosi se na učenike u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine)
 • ispis podataka ‘Moj odabir’ sa stranice Postani student
 • preslika osobne iskaznice
 • osobni IBAN žiro računa (obvezno je dostaviti presliku ugovora ili potvrde banke)
 • ispunjenu i potpisanu izjavu studenta za učlanjenje u Student servis (dostupna je ovdje ili u poslovnici Student servisa)

 

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa).

PRILOG – Upisni list

PRILOG – Izjava