RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Program stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste
U svrhu kvalitetnijeg osposobljavanja hrvatskih pravnika koji žele tražiti posao na tržištu rada EU, ali i u hrvatskim tvrtkama i institucijama koje surađuju s inozemnim partnerima, Pravni fakultet u Osijeku pokreće Program stručnoga usavršavanja za pravnike-lingviste. Program je organiziran u sklopu koncepta cjeloživotnog obrazovanja, traje jedan semestar, a provode ga profesori stranih jezika, hrvatskoga jezika i europskog prava. Ciljnu skupinu polaznika čine diplomirani pravnici te prvostupnici i apsolventi prava koji dobro vladaju engleskim i njemačkim jezikom, a koji žele aplicirati za mjesto pravnika lingvista, javnih službenika ili administratora u institucijama EU. Å kolarina za 120 sati nastave na bazi 20 polaznika iznosi cca. 3.000,00 kn po polazniku, plativo u tri rate. Polaznici će na kraju dobiti certifikat o završenom programu edukacije s popisom obrazovnih sadržaja i postignutih ECTS bodova koji se upisuje u radnu knjižicu. Program započinje u siječnju ili veljači 2014. (ovisno o mogućnostima polaznika), a odvijat će se svakim radnim danom od 17 do 20,30 sati na Pravnom fakultetu u Osijeku. Prijave, koje su u elektronskoj verziji dostupne na web-stranici www.pravos.hr, poslati do 20.12.2013. na adresu: kljubica@pravos.hr. Potrebnu dokumentaciju (CV-Europass, kopija diplome ili prijepis ocjena, potvrde o znanju stranih jezika) poslati na adresu Pravni fakultet, Radićeva 13, Za stručno usavršavanje, Osijek, ili e-mailom u PDF-formatu na adresu:kljubica@pravos.hr.
Objavio: Marina Basić | 10.12.2013.