RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Obavijest o slobodnim mjestima za upis studenta do popunjenja upisne kvote za akademsku godinu 2018./2019.

Razredbeni postupak za upis na preddiplomske stručne studije provodi se bez razredbenog ispita, a temelji se na vrednovanju ocjena iz srednje škole (opći uspjeh svih  razreda srednje škole i na maturi) te vrednovanja ocjena iz predmeta Hrvatski jezik za preddiplomski stručni Studij trgovine i preddiplomski stručni Upravni studij i iz predmeta Anatomija i fiziologija na preddiplomskom stručnom Studiju fizioterapije.

 

Uspjeh pojedinog pristupnika u razredbenom postupku izražava se u bodovima. Boduje se opći uspjeh u svim razredima srednje škole, ovisno o prosječnoj ocjeni s 5, 4, 3 ili 2 boda te uspjeh na završnom ispitu (maturi), tako da je broj bodova jednak ocjeni ispita.

 

Za preddiplomski stručni Studij trgovine i preddiplomski stručni Upravni studij boduju se ocjene iz predmeta Hrvatski jezik u svim razredima srednje škole, a na preddiplomskom stručnom Studiju fizioterapije boduju se ocjene iz predmeta Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole.

 

Prijava za razredbeni postupak sastoji se od predaje potrebnih dokumenata u Studentsku službu Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50.

 Prijava za razredbeni postupak sastoji se od predaje potrebnih dokumenata u Studentsku službu Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 

-        obrazac prijave za razredbeni postupak (obrazac se može preuzeti  na Veleučilištu ili na internetskoj stranici Veleučilišta http://www.vevu.hr);

-     izvornik svjedodžbi svih razreda srednje škole i izvornik svjedodžbe o završnom ispitu (maturi);

-    kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;

-    kandidati koji se pozivaju na prava u skladu s potpisanim Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja, te kandidati koji se pozivaju na status hrvatske dijaspore, moraju o tome priložiti dokaz (rješenje odnosno potvrdu nadležnog tijela o priznatom statusu temeljem kojeg ostvaruju traženo pravo);

-        kovertu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata;

-        dokument iz kojeg je vidljiv OIB pristupnika

-   izvornik potvrde liječnika opće prakse/ medicine rada o psihofizičkim sposobnostima (samo za preddiplomski stručni Studij fizioterapije sukladno Pravilniku o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za upis na preddiplomski stručni Studij fizioterapije.)

 

 

Prijave se zaprimaju 24. i 25. rujna 2018. godine od 9.00 do 16.00 sati.

 

Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni 26. rujna 2018. godine u 9.00 sati na oglasnoj ploči Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50  i na web stranici Veleučilišta http://www.vevu.hr.

 

Pravo na upis imaju kandidati prema redoslijedu na rang - listi. Žalbeni rok na rang - listu je do 27. rujna 2018. godine do 9.00 sati.

Konačna rang lista biti će objavljena 27. rujna 2018. godine u 16.00 sati na oglasnoj ploči Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50  i na web stranici Veleučilišta http://www.vevu.hr.

 

Upisi se provode 28. rujna 2018. godine u terminu od 9.00 do 16.00 sati u Studentskoj službi Veleučilišta.

Na upis je potrebno donijeti:

-          3 fotografije 4 cm x 6 cm;

-          presliku obje stranice osobne iskaznice;

 

-          dokaz o uplati participacije u troškovima studija (školarine) i naknade troškova upisa.

 

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

 

 

Objavio: Antun Novinc | 23.09.2018.