RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Rang lista i dodatne upute za upisi u I. godinu studija u statusu izvanrednog studenta temeljem rezultata razredbenog postupka do popunjenja upisne kvote

01. Termin upisa

 

Petak 29.9.2017. godine u 15.00 sati

 

02. Dokumenti potrebni za upis

 

·         -  tri fotografije 4x6 cm;

·          - dokaz o uplati participacije u troškovima studija (školarine) i naknade troškova;

·          - presliku osobne iskaznice i

·         - dokument iz kojeg je vidljiv OIB pristupnika.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. 

Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su doći osobno na dan upisa ili putem opunomoćenika koji će dostaviti potpisanu i ovjerenu punomoć kod javnog bilježnika. Oni pristupnici koji ne pristupe upisima u predviđenom roku izgubit će pravo upisa

 

03. Participacija u troškovima studija

 

-          9.240,00 kuna za preddiplomski stručni Studij fizioterapije

-          5.500,00 kuna za preddiplomski stručni Studij trgovine i Upravni studij.

 

Pravo na umanjenje 50 % iznosa troškova studija za izvanredne studente Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru imaju izvanredni studenti dragovoljci i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Pravo na umanjenje 25 % iznosa školarine (plaćaju 75 % iznosa troškova studija) imaju izvanredni studenti hrvatski branitelji, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i djeca 100 % HRVI iz Domovinskog rata.

Dragovoljci, hrvatski branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata koji žele ostvariti pravo na umanjenje troškova studija moraju priložiti potvrdu o statusu od nadležnog ministarstva (Ministarstvo obrane za pripadnike HV, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova za pripadnike policije), a djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i 100 %-tnih HRVI Domovinskog rata prve skupine potvrdu o statusu člana obitelji (oca ili majke) izdanu od nadležnog ministarstva.

Naknada troškova upisa iznosi 300,00 kuna.

 

 

Participacija u troškovima studija i naknada troškova upisa se uplaćuje na IBAN Veleučilišta: HR4725000091102156476, u pozivu na broj navesti OIB pristupnika.

 

 

 

Objavio: Antun Novinc | 28.09.2017.