RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Raniji rok za prijavu i preduvjet za upis na preddiplomski stručni Studij fizioterapije za kandidate koji se prijavljuju u 1. upisnom roku putem sustava državne mature

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru odredilo je raniji rok prijave za 1. upisni (ljetni rok) na preddiplomski stručni Studij fizioterapije i to 10. srpnja 2020. godine. Ranije rokove prijava moguće je provjeriti u izborniku Studijski programi, odabirući željeni studijski program.
Kandidati koji su se prijavili putem sustava www.postani-student.hr na preddiplomski stručni Studij fizioterapije za upis u I. godinu studija kao preduvjet za upis dužni su dostaviti potvrdu liječnika opće prakse o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (obavezno na potvrdi navesti OIB).

Pravilnik o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za upis na preddiplomski stručni Studij fizioterapije dostupan je ovdje

Originalnu potvrdu je potrebno dostaviti osobno ili poslati preporučenom pošiljkom zaključno sa 10. srpnjem 2020. godine (Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50, 32000 Vukovar). Kopirana ili faksirana potvrda smatrat će se nevjerodostojnom.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
Referada za studentska pitanja
Županijska 50, 32000 Vukovar
tel: +385 32 444 693

Objavio: Antun Novinc | 03.06.2020.