Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Erasmus+ mogućnosti za posebne kategorije korisnika - podzastupljene skupine sudionika

PODZASTUPLJENE SKUPINE SUDIONIKA

 

Veleučilište podržava jednakost svih sudionika mobilnosti i time dodatno potiče osobe s manje mogućnosti odnosno osobe koje dolaze iz nepovoljnijih sredina ili se nalaze u jednoj od situacija za koju smatraju da ih ograničava ili sprječava u sudjelovanju u transnacionalnim aktivnostima iz sljedećih razloga:

 

  • posebne potrebe:  osobe s psihičkim ( kognitivnim, povezanim s učenjem), fizičkim, osjetilnim ili drugim posebnim potrebama
  • obrazovne poteškoće mladi ljudi s poteškoćama u učenju osobe koje prijevremeno napuštaju sustav obrazovanja niskokvalificirane odrasle osobe mladi ljudi s lošim rezultatima u procesu obrazovanja
  • ekonomske prepreke osobe s niskim standardom života, niskim prihodima, ovisni o sustavu socijalne skrbi ili beskućnici, mladi ljudi koji su dugoročno nezaposleni ili siromašni osobe koje su u dugovima ili imaju financijskih problema
  • kulturološke razlike useljenici ili izbjeglice ili osobe podrijetlom iz obitelji useljenika ili izbjeglica pripadnici nacionalnih ili etničkih manjina osobe koje imaju poteškoće s jezičnom i kulturološkom prilagodbom
  • zdravstveni problemi osobe s kroničnim oboljenjima, teškim bolestima ili psihijatrijskim oboljenjima
  • socijalne prepreke osobe koje su žrtve diskriminacije na temelju spola, dobi, etničkog podrijetla, vjere, seksualne orijentacije, invaliditeta itd., osobe s ograničenim društvenim vještinama i asocijalnim ili rizičnim ponašanjem osobe u opasnim situacijama (bivši zločinci bivši ovisnici o drogama ili alkoholu mladi i/ili samohrani roditelji siročad)
  • zemljopisne prepreke ljudi iz udaljenih ili ruralnih područja ljudi koji žive na malim otocima ili u perifernim regijama ljudi iz problematičnih gradskih zona ljudi iz udaljenih područja (ograničeni javni prijevoz, loša infrastruktura

 

Program Erasmus+ promiče  jednakost i uključivanje navedenih skupina korisnika olakšavanjem pristupa pomoću dodataka unutar financijskih potpora za sudjelovanje u mobilnostima osiguranim za podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju.

 

Vrste Posebnih kategorije i dodataka provjerite na dokumentu:  Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja – projekti mobilnosti između programskih zemalja (KA103) utvrđeni od strane Agencije za mobilnosti i programe EU i vrijede za mobilnosti unutar projekata 2020-KA103.

 

Statuse za koje možete dobiti dodatak u kategoriji  Studenti u nepovoljnom položaju određene su Odlukom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru o kategorijama nepovoljnog položaja studenata za ostvarivanje dodatnih sredstava podrške za mobilnosti unutar projekta 2020-KA103, donesenom od strane Erasmus povjerenstva našeg Veleučilišta. Iz navedenog je utvrđeno  prihvaćanje svih mogućih navedenih kategorija preporučenih od strane AMPEU. Utvrđivanje ovih statusa temeljit će se na priloženoj dokaznoj dokumentaciji iz gore navedenog dokumenta, a koja se traži za pojedini status za koji se izjašnjavate da vam pripada.

 

 

DOSTUPNI DODACI ODOBRENIM POTPORAMA

 

Kategorije dodataka za studente:

  1. Dodatak studentima za stručnu praksu
  2. Dodatak studentima u nepovoljnom položaju

Ove dvije vrste dodataka međusobno su isključive.

Kategorije dodataka potpori za osoblje su:

 

Potpore za članove osoblja s posebnim potrebama

Potpore za Izvanredne troškove  u kategoriji visoki troškovi putovanja

 

Upute za ove kategorije dostupne su također u dokumentu Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja – projekti mobilnosti između programskih zemalja (KA103).

 

 

DODATNE POTPORE

 

Osim dodataka, posebna kategorija dodatne potpore dostupna za studente s posebnim potrebama:

Osobe s posebnim potrebama koje sudjeluju u mobilnosti su studenti i članovi osoblja čije fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti su takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore.

 

Ovakve dodatna financijska potpora za dodatne troškove koji nastaju tijekom mobilnosti potrebna zasebna prijava

prije odlaska na mobilnost uz podršku Erasmus koordinatora direktno nacionalnoj agenciji!

Informacije dostupne ovdje.

 

 

Objavio: Karolina Novinc | 14.05.2020.