Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Upis ocjena
Studenti koji su položili ispit iz kolegija Palijativna skrb i Klinička medicina III, trebaju predati indekse najkasnije do petka 20.9.2013. u 10.00 sati u kabinet P 11 radi organiziranja upisa ocjena.
Upis ocjena iz kolegija Fiziologija s patofiziologijom i Metode istraživanja u fizioterapiju, održati će se 27.9.2013. te su studenti dužni predati indeks najkasnije u petak, 27.9.2013. do 09.00 sati u kabinet P 11.
Upisi ocjena iz kolegija Fizioterapija I i Fizioterapija II, održati će se 26.9.2013.
Upisi ocjena iz kolegija Fizioterapijske vještine I, Fizioterapijske vještine II, Fizioterapijska procjena, Fizikalni čimbenici u terapiji, te potpisi iz Kliničke prakse I, Kliničke prakse II i Kliničke prakse III održati će se 30.9.2013. te su studenti dužni predati indeks do petka 27.9.2013. do 15.00 sati.
Studenti ne mogu predati indeks 23., 24. i 25.9.2013. zbog službene odsutnosti.
Objavio: Sandra Kovačević | 18.09.2013.