Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
VEVU ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA107-047219

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries

 

ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA107-047219

Programme: Erasmus+ - founded by the European Union

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility between Programme and Partner Countries

Project duration: 01-06-2018 – 31-07-2020 - prolonged  31-07-2021

 

Project holder: College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar

 

Project partner institutions

 

Bosnia and Hercegovina:                           

UNIVERSITY "VITEZ"

UNIVERSITY HERCEGOVINA Faculty of Social Sciences Dr Milenko Brkić

 

Georgia:

GEORGIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 

Serbia:

UNIVERSITY BUSINESS ACADEMY IN NOVI SAD

MODERN BUSINESS SCHOOL

 

I. CURRENT PROJECT OUTCOMES:

 

10 INCOMING STAFF MOBILITIES: 3 (STA) AND 7 (STT)

4 OUTGOING STAFF MOBILITIES (STA)

 

 

II. DISEMENACIJA PROJEKTA

 

JOB SHADOWING STAFF WEEK at VEVU - 2018-KA107 (20.12.2018)

 

JOB SHADOWING STAFF WEEK PROGRAM

 

 


ERASMUS+  PROJECT 2018-1-HR01-KA107-047219 KICK-OFF MEETING (2.11.2018)

 

The kick-off meeting with the representatives of the partner institutions at the project ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA107-047219 was held at College of Applied Sciences “Lavoslav Ruzicka” in Vukovar  (VEVU) as a project holder on September 30 2018. Goals of the meeting were to connect partners and to ensure quality project implementation, as well as informing partners about the Erasmus+ program itself and its structure.
The first part of the meeting encompassed presentation of the host and project partners. The College was presented with a review on the implementation of Erasmus+ at VEVU with the results achieved so far, followed by the presentation of hosts attended at the meeting: Željko Sudarić, PhD. senior Lecturer, dean of College of Applied Sciences “Lavoslav Ruzicka” in Vukovar; Ana Gavran, Mag. iur., College secretary; ECTS coordinator Slavica Janković, PhD., Lecturer, Head of the Department for Health Studies and ECTS coordinator Željka Borzan, PhD., senior Lecturer, Head of the Business Department, Željka Vajda Halak, Mag. iur., Lecturer,  mentor for practice of incoming students at Administrative Department who stood for Head of the Administration Department and Erasmus coordinator at College Karolina Novinc, professional specialist of Project Management.

All partners included in project were presented, whereas representatives of partner institutions who attended the meeting briefly presented their institutions: Prof. Dragan Vučinić, PhD. head of Department for Economics and Finance and assist. prof. Jelena Lukić, PhD., assistant director for International Cooperation from Modern Business University in Belgrade;  Associate Professor Dragan Ilić, coordinator for international cooperation with his assistant Tamara Perović from University Business Academy in Novi Sad;  Siniša Dukić, B.Sc. econ., head of Office for International Cooperation at University “Vitez” and Radenko Udovičić, PhD., dean of Faculty of Social Sciences Dr Milenko Brkić and assistant Dževida Sulejmanović from University Hercegovina.
The second part of the meeting encompassed the project presentation with instructions for implementation, which featured key project information, project cycle, project implementation phases and activities to be carried out with emphasis on the role of partners in the project. Particular emphasis was put on the essential elements for the implementation of the project from the Inter-institutional Agreements signed with partners and the required resources on partner institutions were specified to ensure quality of implementation.
At the end of the meeting, the following implementation steps were agreed and it the possibility of expressing interest in continuation of cooperation on new mobility projects under the programme Erasmus+ for 2019 was announced.

 

ERASMUS+  PROJECT 2018 - Presentation

 

Kickoff Meeting - Presentation

 

Implementation Plan - Presentation

 

 

 

 

Održan početni koordinacijski sastanak ustanova partnera na projektu ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA107-047219

 

U vijećnici Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 30. listopada 2018. godine u organizaciji ustanove domaćina, ujedno nositelja projekta mobilnosti KA107, održan je početni koordinacijski sastanak s predstavnicima inozemnih partnerskih institucija na projektu ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA107-047219.

Sastanak je održan u cilju međusobnog povezivanja i osiguravanja kvalitetne provedbe projekta kao i informiranja partnera na projektu o samom programu Erasmus+ i njegovoj strukturi.

Prvi dio sastanaka obuhvatio je predstavljanje domaćina i partnera na kojem je prezentirano Veleučilište kao nositelj projekta te njegovi domaćini prisutni na sastanku: dr. sc. Željko Sudarić, v. pred. dekan Veleučilišta, Ana Gavran, mag. iur., tajnica Veleučilišta, ECTS koordinatorica dr. sc. Slavica Janković, pred., pročelnica Odjela za Zdravstvene Studije i  ECTS koordinatorica dr. sc. Željka Borzan, v. pred., pročelnica Poslovnog odjela zatim Željka Vajda Halak, mag. iur., pred., mentorica stručne prakse dolaznim studentima na Upravnom odjelu u zamjenu pročelnika Upravnog odjela, te Erasmus koordinatorica na Veleučilištu Karolina Novinc, struč. spec. oec.

Partnerskim ustanovama Veleučilište je prezentirano s osvrtom na provedbu Erasmus+ na Veleučilištu s dosadašnjim postignutim rezultatima. Na sastanku su predstavljeni svi partneri na projektu, dok su predstavnici koji su prisustvovali na sastanku: doc. dr. Jelena Lukić, pomoćnica direktora za međunarodnu suradnju i dr. Dragan Vučinić, rukovoditelj katedre za ekonomiju i financije ispred Visoke škole modernog biznisa u Beogradu, prof. dr. Dragan Ilić, koordinator Centra za međunarodnu suradnju i asistentica Tamara Perović, ispred Univerziteta Privredna akademija u Novom Sidu, Siniša Dukić, dipl. oec, voditelj ureda za međunarodnu suradnju ispred Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, dr. sc. Radenko Udovičić, dekan i asistentica Dževida Sulejmanović ispred Sveučilišta Hercegovina, Fakulteta društvenih znanosti Dr. Milenka Brkića, prezentirali visokoobrazovne ustanove uključene u projekt KA107.

Drugi dio sastanka obuhvatio je predstavljanje projekta i upute za provedbu na kojem su prezentirane ključne informacije o projektu, projektni ciklus, faze provedbe projekta kao i aktivnosti koje je potrebno provesti s naglaskom na ulogu partnera u projektu. Posebno su naglašeni bitni elementi za provedbu projekta iz sklopljenih Inter-institucijskih sporazuma te su navedeni potrebni resursi na partnerskim ustanovama kako bi se osigurala kvalitetna provedba.

 

Na kraju sastanka dogovoreni su sljedeći provedbeni koraci te je najavljena mogućnost iskaza interesa za nastavak suradnje na novim projektima mobilnosti u sklopu programa Erasmus+ za 2019. godinu.

 

Prezentacije sa sastanka možete pronaći ovdje

 

 

Objavio: Karolina Novinc | 02.11.2018.