RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
NaslovStudenti koji u akademskoj godini 2017./2018. ponavljaju III. godinu studija, a koji su upisani sukladno odluci o uvjetima oslobađanja participacije u troškovima studija

Studenti koji su u akademskoj godini 2017./2018. upisali ponovljeni upis III. godine studija, a nisu pokrenuli postupak za ocjenu i obranu završnog rada do 31.10.2017. godine dužni su doći u Studentsku referadu Veleučilišta najkasnije 17., 20. ili 21. 11. 2017. godine ( u radnom vremenu sa studentima) i  participirati u troškovima studija (školarine) prema Odluci o linearnom modelu participacije školarine redovitih studenata na Veleučilištu "Lavoslav Ružička "u Vukovaru u akademskoj godini 2017./2018., odnosno Odluci određivanju participacije školarine i cijeni drugih troškova za redovite i izvanredne studente Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru u akademskoj godini 2017./2018. 

Objavio: Antun Novinc | 16.11.2017.