Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
OPĆENITO O ERASMUS+ PROGRAMU
Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.


Programom Erasmus+ pridonosi se ostvarenju:

ciljeva strategije Europa 2020., uključujući glavni obrazovni cilj

ciljeva strateškog okvira za Europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.)
uključujući odgovarajućih mjerila
održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja
općeg cilja obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih (2010. - 2018.)
cilja razvoja europske dimenzije u sportu, posebno sportu na lokalnoj razini, u skladu s planom rada EU-a za sport
promicanja europskih vrijednosti u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Ciljevi Erasmus + programa su:

jačanje povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
jačanje diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
održivost rezultata nakon završetka projekta
bolja povezanost s potrebama tržišta rada
veća EU dodana vrijednost.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
promicanje učenja odraslih, posebno u svrhu stjecanja novih vještina i vještina koje se traže na tržištu rada
ohrabrivanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji
potporu inovaciji, suradnji i reformi
smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja
promicanje suradnje i mobilnosti s partnerskim državama EU-a

ERASMUS+ STRUKTURIRAN JE PREMA SLJEDEĆIM AKTIVNOSTIMA:

KLJUČNA MJERA 1. - MOBILNOST POJEDINACA
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
mobilnost učenika i osoblja
združeni diplomski studiji Erasmus Mundus
zajmovi za diplomske studije u okviru programa Erasmus

KLJUČNA MJERA 2. - SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA DOBRE PRAKSE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
transnacionalna strateška partnerstva
udruženja znanja
udruženja sektorskih vještine
projekti jačanja
platforme za IT potporu, kao što su e-Twinning, Europska platforma za obrazovanje odraslih (EPALE) i Europski portal za mlade.

KLJUČNA MJERA 3. - POTPORA ZA REFORMU POLITIKE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
inicijative za inovacije u području politika
potpora europskim alatima politika
suradnja s međunarodnim organizacijama
dijalog s dionicima, promicanje politika i programa.

AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET
Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:
akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti
dijalog o politici s akademskim svijetom
potpora udrugama.

SPORT
Aktivnostima u području sporta podupirat će se:
suradnička partnerstva
neprofitna europska sportska događanja,
poboljšanje baze dokaza za izradu politika.

Više informacija na mrežnim stranicama Agencije za mobilnosti i programe EU: 
http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/<span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:" calibri",sans-serif;="" mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"times="" mso-ansi-language:hr;mso-fareast-language:hr;mso-bidi-language:ar-sa"="">

kao i na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr

 

Objavio: Karolina Novinc | 16.06.2016.