RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
E-račun - obavijest poslovnim partnerima

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18.) 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Obveza izdavanja elektroničkih računa primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu, tj. nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 kn te radova procijenjene vrijednosti do 500.000 kn. Dakle, svi gospodarski subjekti koji Veleučilištu kao obvezniku javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. godine za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Nakon 1. srpnja 2019. godine Veleučilište neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom (2014/55/EU). Ističemo kako se računi poslani e-mailom u pdf obliku ne smatraju elektroničkim računima te stoga neće biti zaprimani.

Slijedom navedenog, molimo sve poslovne partnere da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

Dodatne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU normom možete pronaći na https://www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi.

Objavio: Administrator | 11.06.2019.