RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Veleučilište "Lavoslav Ružička" sudjelovalo u Programu za cjeloživotno učenje EU-a
Prodekan za razvoj i stručni rad prof. dr. sc. Tihomir Živić sudjelovao je u Programu za cjeloživotno učenje, tj. u odlasku druge skupine hrvatskih andragoških stručnjaka u inozemstvo u sklopu njegova Transverzalnog programa - Studijskih posjeta (usp. http://studyvisits.cedefop.europa.eu/).     

Tom prigodom predstavnik Veleučilišta bio je djelatan u radu skupa o primjeni nacionalnih kvalifikacijskih okvira, osiguranju kvalitete i referentnosti u odnosu na Europski kvalifikacijski okvir (izvorni engleski naslov: NQF Implementation, Quality Assurance, and EQF Referencing) u Dublinu u Republici Irskoj (11. - 15. listopada 2010.). 
Priređivači posjeta bili su djelatnici ugledne ustanove Léargas (http://www.leargas.ie), koja u Republici Irskoj djeluje kao neprofitna organizacija pod pokroviteljstvom Odsjeka za obrazovanje i vještine (Department of Education and Skills) i Ureda ministra za djecu i mladeška pitanja (Office of the Minister for Children and Youth Affairs), a surađuje i s Odsjekom za poduzetništvo, trgovinu i inovacije (Department of Enterprise, Trade, and Innovation) te Odsjekom za vanjske poslove (Department of Foreign Affairs). Uz to, Léargas, u čijem radu sudjeluju i stručnjaci iz drugih država-članica EU-a, rukovodi i irskim Nacionalnim centrom za usmjeravanje u obrazovanju (National Center for Guidance in Education).     

Prednost i izravna korist ovoga studijskog posjeta i boravka u inozemstvu za Veleučilište ogleda se u sljedećem:   
 - potpora pripremi samoevaluacije i diseminacija novih informacija i ideja glede veleučilišnoga suodlučivanja (napose u pogledu obrazovanja odraslih i segmenta cjeloživotnoga učenja);   
 - razmjena ideja, iskustava i zajedničkih interesa s kolegama iz država-članica EU-a i zemalja-kandidatkinja (Belgija, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Italija, Latvija, Mađarska, Njemačka, Å vedska, Turska), napose u smislu boljega razumijevanja, njihove ugradbe u naše kurikule i primjene europskih smjernica u strukovnome obrazovanju i u našoj visokoučilišnoj ustanovi (vrjednovanje i ujednačenje praćenja ishoda učenja, tzv. learning outcomes);   
 - omogućivanje kontinuiranoga i inovativnog informacijskog tijeka od inozemstva k Veleučilištu i s naše ustanove prema inozemstvu, s posebnim naglaskom na poticanje mobilnosti studenata i nastavnika (umrežavanje potencijalnih partnera za transnacionalne projekte u sklopu IPA-e i dr. oblika prekogranične suradnje).   

Posjećene institucije uključuju irsku Nacionalnu upravu za dodjelu kvalifikacija (National Qualifications Authority of Ireland), Vijeće za dodjelu kvalifikacija u daljnjem obrazovanju i obučavanju (Further Education and Training Awards Council, FETAC), Fakultet za daljnje obrazovanje u Ballyfermotu (Ballyfermot College of Further Education), Dublinski tehnologijski institut (Dublin Institute of Technology, DIT), Obučni centar FÁS (FÁS training Center) u Ballyfermotu, Nacionalnu agenciju za opismenjavanje odraslih (National Adult Literacy Agency, NALA) te irsku Nacionalnu upravu za razvoj turizma Fáilte Ireland.
Objavio: Tihomir Živić | 13.07.2011.