Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Rezultati ispita iz kolegija Javna nabava za izvanredne studente
JAVNA NABAVA - USPJEH IZVANREDNIH STUDENATA V. SEMESTRA 2011./2012. 
Ispit održan 08. veljače 2012. godine
R.br. MB Prezime Ime Br. bodova (od 27) Prijedlog ocjene Riješeno   %
1. 209082 Banić Tomislav 26 5 96,30
2. 209114 Barišić Iva 26 5 96,30
3. 209076 Bičanić Mirjana 26 5 96,30
4. 209091 Budimir Marina 26 5 96,30
5. 209027 Buzov Danijela 26 5 96,30
6. 208002 Crvenković Dejana 20 2 74,07
7. 209084 Čelig Mirta 27 5 100,00
8. 206030 Drmić Domagoj 22 3 81,48
9. 207099 Đerđ Marija 26 5 96,30
10. 209109 Đorđević Dragana 26 5 96,30
11. 209031 Filipović Ružica 27 5 100,00
12. 209043 Glamočak Goranka 27 5 100,00
13. 207007 Knežević Goran 25 4 92,59
14. 208036 Kuduz Danijela 19 2 70,37
15. 209113 Lešić Đurđica 27 5 100,00
16. 209089 Lučić Branko 22 3 81,48
17. 209034 Matić Marija 24 4 88,89
18. 208065 Mikić Marija 21 2 77,78
19. 206027 Milić Matea 20 2 74,07
20. 208076 Nović Mihaela 20 2 74,07
21. 206028 Ožanić Marija  21 2 77,78
22. 206048 Plišo Anita 24 4 88,89
23. 205059 Plum Nikolina 22 3 81,48
24. 209035 Simon Marijana 25 4 92,59
25. 207022 Slavković Nikolina 26 5 96,30
26. 209038 Šarić Zvonimir 26 5 96,30
27. 207062 Šariri Vladimir 22 3 81,48
28. 208072 Šestak Klaudija 21 2 77,78
29. 207074 Šimić Ivana 20 2 74,07
30. 207051 Tomić Mario 25 4 92,59
31. 210106 Tomšik Ivana 25 4 92,59
32. 210104 Ugarković Magdelena 27 5 100,00
33. 209101 Vidović Tanja 26 5 96,30
34. 210105 Vlačinić Branka 25 4 92,59
35. 209051 Zorić Slobodanka 26 5 96,30
36. 208107 Žeko Ana 26 5 96,30
37. 209037 Žigić Dalibor 27 5 100,00
Najmanje bodova = 19 >1/2 mogućeg 1= do 14 2 = 19 do 21 
Najviše bodova = 27  3 = 22 i 23 4 = 24 i 25
Postignuti raspon = 27 - 19 = 8 5 ≥ 26
Raspon jedne ocjene = 8 / 4 = 2,0
IZVANREDNI STUDENTI MOGU OSTAVITI INDEKSE NA PORTI UKOLIKO prof. ANTOLOVIĆ NE DOĐE
U PETAK, 10.02.2012. U 10:00 h NA UPIS OCJENA.
Stručni suradnik
Stanko Kereta, dis
U Vukovaru, 09.02.2012.
Objavio: Antun Novinc | 09.02.2012.