Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Rezultati I. i II. ispitnog kolokvija za izvanredne studente iz kolegija Pravo okoliša

REZULTATI  PRVOG (1.) I DRUGOG (2.) ISPITNOG KOLOKVIJA

IZ PRAVA OKOLIŠA 


VELEUČILIŠTE U VUKOVARU – UPRAVNI STUDIJ 

TREĆA GODINA –  IZVANREDNI

19. 1. 2012. /2. 2. 2012.

 

Ispitni kolokvij su položili sljedeći pristupnici:

 

 1. Marija Matić – 5 + 4/5
 2. Dragana Đorđević – 5 + 4/5
 3. Dalibor Žigić – 4/5 + 4/5
 4. Tanja Vidović – 4/5 + 4
 5. Mirta Čelig - 4/5 + 4
 6. Marija Mikić – 4/5 + 4/5
 7. Goranka Glamočak – 4/5 + 4/5
 8. Dejana Crvenković – 4/5 + 5
 9. Tomislav Banić – 4/5 + 5
 10. Ružica Filipović – 4/5 + 4/5
 11. Mirjana Bičanić – 4 + 3/4
 12. Marijana Simon – 4 + 3/4
 13. Ivan Međugorac – 4 + 4
 14. Branko Lučić – 4 + 3/4
 15. Ivana Tomšik – 4 + 4/5
 16. Branka Vlačinić – 4 + 4/5
 17. Jelena Simić – 4 + 3/4
 18. Marina Budimir – 4 + 2/3
 19. Danijela Buzov – 4 + 4
 20. Nikolina Slavković – 3/4 + 3/4
 21. Anamarija Ožanić – 3/4 + 4/5
 22. Ivan Kubiček – 3/4 + 4/5
 23. Vladimir Šariri – 3/4 + 2/3
 24. Ivana Ivančević – 3/4 + 3
 25. Goran Knežević – 3/4 + 4
 26. Klaudija Šestak – 3/4 + 2
 27.  Slobodanka Zorić – 3/4 + (-)
 28. Mario Tomić – 3 + 3
 29. Mihaela Nović – 3 + 4
 30. Anita Plišo – 3 + 2/3
 31. Nevenka Ivanković – 3 + 2
 32. Domagoj Drmić – 3 + 4/5
 33. Matea Milić – 3 + 3/4
 34. Ivana Paleček (McCue) – 2/3 + 3
 35. Zvonimir Šarić – 2/3 + 2/3
 36. Gabriela Kolić – 2/3 + 3/4
 37. Đurđica Lešić – 2/3 + 4
 38. Ana Žeko – 2/3 + 2/3
 39. Nikolina Plum – 1/2 + 3/4
 40. Ivana Šimić – 1/2 + 3
 41. Iva Barišić – (-) + 3/4
 42. Danijela Kuduz – (-) + 3

 

Navedeni studenti mogu pristupiti upisu ocjene u ponedjeljak, 6. 2. 2012. u 16 sati. 

Objavio: Antun Novinc | 05.02.2012.