Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Rezultati kolokvija i samostalnog rada za redovite studente iz kolegija Javna nabava
JAVNA NABAVA - USPJEH STUDENATA V. SEMESTRA 2011./2012. 
rb Prezime Ime 1. Kolok. Ocjena S. rad  Ocjena 2. Kolok. Ocjena Prijedlog ocjene
(Od 35) % (Od 32)
1. BAŠIĆ  IVAN 35 5 75 3 30 5 4
2. BUKOVSKI VLADIMIR 35 5 75 3 30 5 4
3. ČALIĆ ALEKSANDAR 18 2 55 2 29 5 3
4. DRMANOVIĆ JELENA 30 4 90 5 23 2 4
5. IVKOVIĆ DRAGANA 27 4 55 2 29 5 4
6. JANKOVIĆ JELENA 25 3 80 3 30 5 4
7. KOLBAS MARINA 32 5 75 3 30 5 4
8. KRIŽANAC  ANJA 29 4 85 4 29 5 4
9. LUČIĆ JOSIP 27 4 80 3 29 5 4
10. MANDIĆ MARIJA 32 5 90 5 30 5 5
11. NAĐ IRENA 30 4 80 3 29 5 4
12. PAPUGA ANA MARIJA 30 4 85 4 29 5 4
13. PERIĆ INES 30 4 85 4 22 2 3
14. PRIŠĆAN MONIKA 29 4 95 5 29 5 5
15. PROSTRAN NATAŠA 21 2 65 2 25 3 2
16. RADEKA ALEKSANDAR 33 5 65 2 29 5 4
17. ŠIBALIĆ JOVANA 34 5 75 3 29 5 4
18. ŠIŠIĆ MARTINA 32 5 100 5 31 5 5
19. ŠKARICA VERONIKA 21 2 75 3 27 4 3
20. UGLJEŠIĆ ROMANA 31 5 90 5 30 5 5
21. VOJVODIĆ SINIŠA 28 4 65 2 28 4 3
1. KOLOKVIJ
Najmanji broj bodova = 18 >1/2 ukupno mogućeg broja 1= do 18 2 = 18 do 22 
Najveći broj bodova = 35 bodova  
Postignuti raspon broja bodova = 35 - 18 = 17   3 = 23 do 26 4 = 27 do 30
 
Raspon jedne ocjene = 17 / 4 = 4,25   5 ≥ 31
2. KOLOKVIJ
Najmanji broj bodova = 22 >1/2 ukupno mogućeg broja 1= do 17 2 = 22 do 24 
Najveći broj bodova = 31 bodova  
Postignuti raspon broja bodova = 31 - 22 = 9   3 = 25 do 26 4 = 27 do 28
 
Raspon jedne ocjene = 9 / 4 = 2,25   5 ≥ 29
SAMOSTALNI RAD
Najmanji postignuti uspjeh = 55% >1/2 ukupno mogućeg 1 = do 50% 2 = 55 do 65%
Najveći postignuti uspjeh = 100%  
Postignuti raspon uspjeha = 45%   2 = 70 do 75 % 3 = 80 do 85 %
 
Raspon jedne ocjene = 45 / 4 = 11,25 %   5 ≥ 90 %
U Vukovaru, 25. siječnja 2012.
Stručni suradnik
Stanko Kereta, dis
Objavio: Antun Novinc | 26.01.2012.