RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Potpisivanje Sporazuma o suradnji sa udrugama: "Vukovarski leptirići", "Vukovarske iskrice" i udrugom "Mogu"

U petak, 06.02.2015. na Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru potpisani su Sporazumi o suradnji sa udrugama: "Vukovarski leptirići", "Vukovarske iskrice" i udrugom "Mogu".

Ciljevi udruge "Vukovarski leptirići" su: uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, stručnim osobama i institucijama, poticanje edukacije osoba koje rade s djecom, organiziranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima, prikupljanje humanitarne pomoći i rad na zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

"Vukovarske iskrice" je udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, njihovih roditelja, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana sa socijalno-humanitarnim ciljem koji svojim radom žele pomoći unaprjeđivanju kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.

Udruga "Mogu" - terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje je udruga čiji rad obuhvaća: terapijsko jahanje za djecu s teškoćama u razvoju, terapijsko jahanje za djecu i mlade s intelektualnim teškoćama,terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom, terapijsko jahanje za djecu i mlade s problemima u učenju i ponašanju, edukaciju odraslih osoba s intelektualnim teškoćama za rad u konjogojstvu, pedagoško-preventivne programe za djecu i mlade u riziku,sportsko i rekreacijsko jahanje za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i mlade i razvoj volonterstva.

Volontiranje kao institucija pomaganja drugima i drukčijima, često slabijima, prepoznata je na Veleučilištu kao aktivnost koja nosi edukacijski potencijal budućih generacija studenata u izgradnji suosjećanja i solidarnosti kao važnih osobina.Za svoj volonterski rad i trud, studenti dobijaju volontersku knjižicu, ali i prijateljstva i iskustva.

 

Sporazum su potpisale predsjednice udruga: Viktorija Matin, Lilijana Radobuljac i Mariana Koprivnjak i v.d. dekanice mr.sc. Sandra Mrvica Mađarac.

Objavio: Administrator | 11.02.2015.