RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Volontiranje u humanitarnoj udruzi Duga u Vukovaru
Volonterstvo se danas prepoznaje kao značajan alat za stjecanje iskustava, znanja, vještina i temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Radno iskustvo i raznolike kompetencije stečene volontiranjem povećavaju zapošljivost, potiču mobilnost, te utječu na povećanja građanske odgovornosti pojedinaca.

Pozivaju se studenti Veleučilišta Lavoslav Ružička da se prijave za volonterske aktivnosti u humanitarnoj udruzi Duga u Vukovaru.

Humanitarne aktivnosti ove udruge protežu se na više životnih aspekata (materijalnih, socijalnih, komunikacijskih, animacijskih te radionica i tjelesnih aktivnosti).
 Studenti nakon volontiranja dobijaju volontersku knjižicu koja im ostaje u vlasništvu, a pomoću koje mogu dokazati svoj volonterski staž u životopisu. Studentima će se volontiranje priznati kao dio Stručne prakse, u udjelu kojem propiše Veleučilište, a najmanje od 50%.  Studenti se mogu prijaviti do 28.04.2014. na e-mail: sjelica@vevu.hr
Nakon prijave studenti će biti pozvani na kratki razgovor sa voditeljima udruge koji će im odgovoriti na pitanja oko angažmana, termina volontiranja i ostalo.

Objavio: Administrator | 22.04.2014.