RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Međunarodna konferencija: "Razvoj javne uprave"

Pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske 

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru organizira:

MEĐUNARODNU KONFERENCIJU

 "RAZVOJ JAVNE UPRAVE"

Vukovar, 27. i 28. svibnja 2011.godine


Središnja tema ovogodišnje Konferencije je razvoj javne uprave, za koju smatramo kako je iznimno aktualna s teorijskog i praktičnog motrišta, budući da je razvidno da samo dobro organizirana i učinkovita javna uprava predstavlja garanciju dobrog i uspješnog društva te osigurava efikasno rješavanje potreba građana. U procesu uključivanja u Europsku uniju razvijenost države i njezinih institucija predstavlja osnovu prilagodbe za uspješnu integraciju, što je jedino moguće prilagodbom postojećih i izgradnjom novih institucija. Javna uprava mora se sve više otvarati prema javnosti i to prvenstveno u smislu mogućnosti uvida i nadzora nad radom javne uprave, a sve sa ciljem izgradnje stručnog, učinkovitog, ekonomičnog i transparentnog rada na ostvarivanju potreba i interesa građana. Stoga smo uvjereni kako će  Konferencija ponuditi odgovore na neka bitna pitanja  s područja javne uprave i njezinog funkcioniranja u novonastalim uvjetima  globalizacije, a posebno s motrišta regionalnog konteksta.


Cilj Konferencije je kroz razmjenu ideja i iskustava steći nova znanja i ojačati suradnju stručnjaka s područja javne uprave.


Konferencija će ponuditi interdisciplinarni pristup rješavanju problema razvoja javne uprave. Spektar tema obuhvaća široko područje teorijskih i praktičnih promišljanja razvoja javne uprave, a posebno s motrišta regije.

Sudjelovanje na Konferenciji potvrdili su priznati stručnjaci iz institucija državne uprave, lokalne samouprave, visokog obrazovanja, javnog sektora i drugi.


Svoje radove izložiti će stručnjaci iz: Ministarstva uprave, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog državnog arhiva, pravnih fakulteta iz Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka, Tuzle, Beograda, Banja Luke, veleučilišta i visokih škola iz Požege, Gospića, Vukovara, Virovitice i dr., lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova civilnih udruga i tvrtki.


Web stranica Konferencije 

Objavio: Administrator | 18.03.2011.