Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Općenito o mobilnosti odlaznih studenata

Kako sudjelovati u Erasmus+ programu?

 

I. PLANIRATI NA VRIJEME

Prije svega važno je planirati mobilnost na vrijeme jer se za sudjelovanje u mobilnostima student treba prijaviti na raspisani interni natječaj.

 

II. INFORMIRANJE O ODREDIŠTU MOBILNOSTI

Prilikom biranja odredišta potrebno je informirati se o sigurnosti i troškovima života:

Sigurnost studenata na prvom je mjestu stoga je prilikom planiranja odlaska na mobilnost potrebno provjeriti i sigurnosne mjere zemlje i destinacije kao i troškove života odredišta na koju planirate ići, u tu svrhu dostupne su Informativne poveznice:

 

BORAVCI NA MOBILNOSTI – privremeni boravci u svrhu stjecanja ECTS bodova kroz kolegije na razmjeni, istraživanja i priprema rada ili obavljanja stručne prakse

 

Studijski boravak na inozemnoj visokoškolskoj instituciji ne može biti kraći od 3 mjeseca niti dulji od 12 mjeseci dok je optimalan boravak jedan semestar ( kako biste ispuni sve obveze polaganja kolegija). Prilikom prijave na Erasmus+ natječaj student mora odrediti semestar mobilnosti kao i broj mjeseci koje namjerava provesti na mobilnosti.

Za Erasmus+ mobilnost u svrhu studijskog boravka prije prijave na Natječaj preporuča se odabrati moguća odredišta koja nude studijske programe i kolegije koji odgovaraju kolegijima koje bi student trebao slušati na matičnom odjelu u semestru mobilnosti. Izabrani kolegiji ne moraju biti identični onima koje bi student slušao na matičnom odjelu, a o njihovom izboru student se mora savjetovati s ECTS koordinatorom na matičnom odjelu. Erasmus+ studijski boravak moguć samo na institucijama s kojima Veleučilište ima potpisan međuinstitucionalni Erasmus+ ugovor, stoga ukoliko student prilikom prijave na Natječaj odabere visokoškolske institucije s kojima takav ugovor ne postoji, važno je da na vrijeme kontaktira Erasmus koordinatora kako bi se pokrenuo postupak potpisivanja ugovora.

Studijski boravak moguć je isključivo na ustanovama s kojima VEVU ima sklopljene Erasmus+ sporazume.

Tabela ustanova i područja mobilnosti

 

Stručna praksa u okviru Erasmus+ programa može trajati od najmanje 2 do najviše 12 mjeseci uz uvjet da se odrađuje od 30 do 40 sati tjedno. Moguće ju je odrađivati u tvrtkama, u centrima za obučavanje kao i u drugim organizacijama u državama članicama EU, ali nikako u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU ili diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu (popis institucija u kojima se ne smije obavljati praksa dostupan je na web stranici: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm.

 

Za pronalazak stručne prakse informacije možete potražiti na nekim od mrežnih stranica:

ErasmusIntern.org(www.erasmusintern.org)

LEO-NET (www.leo-net.org)

Globalplacement (www.globalplacement.com)

EU-Move (www.eumoveabroad.eu)

Praxis (www.praxisnetwork.eu

 

Student je dužan samostalno kontaktirati instituciju u kojoj će obavljati mobilnosti i dogovoriti se oko pojedinosti, a već prije prijave na Natječaj mora ishoditi prihvatno pismo institucije domaćina na za to zadanom obrascu.

 

III. PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U MOBILNOSTIMA

Erasmus+ interni natječaji za prijavu sudjelovanja na mobilnosti  raspisuju se prema planu raspisivanja internih natječaja o čemu se informirajte kod Erasmus koordinatora osobno u uredu P11 ili na Erasmus+ oglasnoj ploči u prizemlju pokraj Erasmus+ ureda.

Kriteriji odabira kandidata definiraju se u raspisanom internom natječaju.

Nakon objave rezultata Natječaja na web-u svi kandidati se pozivaju na informativni razgovor nakon čega slijedi prijava na instituciju domaćina, konačan odabir kolegija i sastavljanje Ugovora o dodjeli financijske potpore, •  Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeships, reguliranje zdravstvenog osiguranja u inozemstvu, organizacija puta i smještaja. Također, važno je da student na vrijeme obavijesti Erasmus koordinatora o namjeri ostvarivanja mobilnosti te zatraži odobrenje odlaska na mobilnost (na za to zadanom obrascu) od matičnog odjela.

Erasmus+ financijska potpora izražena je u mjesečnim iznosima za boravak ovisno o akademskoj godini u kojoj se ide na mobilnost i o troškovima života u pojedinoj zemlji domaćinu. Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu prema natječaju. Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije, a nacionalne/lokalne stipendije koje se ne financiraju iz sredstava EU, a koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Erasmus+ natječaji raspisuju se na web stranici Veleučilišta: http://www.vevu.hr/, a u okviru istog Natječaja objavljuju se i pozivi za prijave za dodatnu potporu studentima nižeg socioekonomskog statusa kao i studentima s posebnim potrebama. Svi natječaji kao i rezultati istih objavljuju se na istoj web stranici.

 

STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA (INVALIDITETOM)

 

Studenti s posebnim potrebama prijavljuju se Veleučilištu u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore, te ulaze u kvotu studenata odobrenu od Agencije. Međutim, studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

 

U tu svrhu potrebno je dodatno se prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne financijske potpore za studente nakon provedenih internih natječaja, kad su izabrani studenti s posebnim potrebama, a prije odlaska na mobilnost, koristeći poseban prijavni obrazac koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr).

 

Kao privitak obrascu prijavitelji (VEVU u suradnji s  studentom s posebnim potrebama) dužni su dostaviti Agenciji vjerodostojne dokumente o invaliditetu i stupnju tjelesnog oštećenja. Prilikom prijave studenata s posebnim potrebama također se trebaju navesti neki drugi izvori financiranja koje dobiva student/ ustanova s ciljem pokrivanja dodatnih troškova nastalih uslijed invaliditeta studenta (ukoliko postoje).

Dodatna financijska potpora dodjeljivat će se na temelju procjene troškova prijavitelja.

 

Prijavitelj je prilikom predaje završnog izvješća Agenciji dužan dostaviti originalne račune nastalih troškova koji su pokriveni iz dodatne financijske potpore.

 

Agencija će na temelju dostavljene dokumentacije odrediti konačan iznos financijske potpore za svaku osobu s posebnim potrebama pojedinačno i o tome izvijestiti Veleučilište.

Korisne informacije za osobe s posebnim potrebama možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici: http://www.heagnet.org.

Dodatne informacije uvijek se mogu dobiti u Erasmus uredu te e-mailom od Erasmus  koordinatora.

Više informacija o Erasmus+ programu možete također pronaći na likovima:

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/mobilnost-studenta/

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/erasmus-visoko-obrazovanje/strucna-praksa/

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/kutak-za-studente/erasmus-/

http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/kutak-za-studente/europass/

 

KUTAK ZA STUDENTE

Objavio: Karolina Novinc | 3.05.2018.