Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U503 Ekonomika javne upravePregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željko Sudarić, prof. v.š.
mr.sc. Antun Marinac, viši predavač

Izvođač kolegija:

mr.sc. Antun Marinac, viši predavač
dr.sc. Željko Sudarić, prof. v.š.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1.Uvod u kolegij i Detaljni izvedbeni plan nastave.
2.Općenita pitanja o ekonomici i javnoj upravi
3.Ekonomski pokazatelji u  javnoj upravi
4.Organizacija i menadžment
5.Uloga javne uprave u pružanju javnih usluga. Mogućnosti primjene tržišnih mehanizama u javnoj upravi.
6.Financiranje javne uprave. Proceduralni proračunski postupci. Fiskalni procesi između središnje države i lokalnih zajednica
7.Porezi i druga javna davanja
8.Uloga javne uprave u poticanju poduzetništva. Razvojna funkcija lokalne i regionalne samouprave. Prvi kolokvij.
9.Javne investicije
10.Računovodstvena funkcija u javnoj upravi
11.Ekonomika rada u javnoj upravi
12.Troškovi u javnoj upravi
13.Neprofitni marketing u javnoj upravi
14.Upravne reforme menadžerskog tipa - ekonomski orijentirane reforme javne uprave
15.Preporuke Europske unije i Svjetske banke za procjenu uspješnosti javne uprave. Drugi kolokvij.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Rukavina, K-Mujić, N.: Ekonomika poduzeća za pravnike, Osijek, 1998.
2.Rukavina, K-Mujić, N.: Teorija organizacije, Osijek, 1994.
3.Marinac, A, Sudarić, Ž.: Ekonomika javne uprave, Veleučilište u Vukovaru, Veleučilište u Požegi, Vukovar, 2019., udžbenik u pripremi
4.Bilješke s predavanja

 

Izborna literatura:

1.Čulo I.: Funkcioniranje lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj, Geno d.o.o., Požega, 2011.
2.Čulo, I., Marinac, A.: Mjesto i uloga lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Geno d.o.o., Požega, 2010.
3.Meler, M.: Neprofitni marketing, Osijek, Ekonomski fakultet, 2003. (odabrana poglavlja)
4.Zakon o radu, Narodne novine br. 93/14.
5.Zakon o proračunu.

Ciljevi kolegija:

Temeljni ciljevi kolegija jesu osposobiti studente za razumijevanje ekonomskih i organizacijskih aktivnosti u državnoj upravi, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti te upravi poduzeća.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.