Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U403 Statusno pravo građanaPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Ivan Belaj, mag. iur., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Pojam statusnih prava, njihovo značenje u zaštiti osobe i pravnom prometu. Bračno pravo. Pojam braka. Trajna obilježja braka. Pretpostavke za postojanje braka. Bračne smetnje – uklonjive, neuklonjive. Postupak sklapanja braka. Osobna prava i dužnosti bračnih drugova. Prava i dužnosti koje uređuju strogi propisi. Prava i dužnosti koje se uređuju sporazumno. Prestanak braka – smrću bračnog druga i proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništenjem, razvodom. Postupak posredovanja prije razvoda braka. Imovinski odnos bračnih drugova. Bračna stečevina. Vlastita imovina bračnih drugova. Bračni ugovor. Imovinski odnosi izvanbračnih drugova. Majčinstvo i očinstvo. Utvrđivanje majčinstva. Priznanje majčinstva. Predmnjeva o bračnom očinstvu. Utvrđivanje izvanbračnog očinstva. Osporavanje majčinstva. Osporavanje očinstva. Roditeljska skrb. Prava djece u obiteljskom zakonodavstvu. Mjere za zaštitu osobnih interesa djeteta. Upozorenje na pogreške i propuste. Nadzor nad roditeljskom skrbi. Oduzimanje roditelju prava da živi sa svojim djetetom. Upućivanje djeteta u ustanovu socijalne skrbi. Oduzimanje roditeljske skrbi. Posvojenje. Pretpostavke za posvajanje na strani posvojitelja (aktivna adoptivna sposobnost). Pretpostavka na strani posvojenika (pasivna adoptivna sposobnost). Osnivanje posvojenje. Prava i dužnosti iz posvojenja. Skrbništvo. Ovlasti centra za socijalnu skrb. Vrste skrbništva. Skrbništvo za maloljetne osobe. Skrbništvo za osobne lišene poslovne sposobnosti. Skrbništvo za posebne stečajeve. Zapreke za obavljanje skrbničke dužnosti. Dužnosti skrbnika. Uzdržavanje. Načela i pravna obilježja uzdržavanja. Uzdržavanje između roditelja i djece. Uzdržavanje između ostalih srodnika. Uzdržavanje između tazbinskih srodnika. Uzdržavanje bračnog druga. Uzdržavanje izvan bračnog druga i uzdržavanje majke izvanbračnog djeteta. Državljanstvo. Stjecanje hrvatskog državljanstva – podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem, po međunarodnim ugovorima. Prestanak državljanstva. Isprave o dokazivanju hrvatskog državljanstva. Prebivalište i boravište građana. Putne isprave hrvatskih državljana. Osobno ime. Matični broj građana. Stranci-pojam, putne isprave, ulazak i izlazak stranaca iz države.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Alinčić, M. – Bakarić, A. – Hrabar, D. – Jakovac Lozić, D. – Korać Graovac, A.: «Obiteljsko pravo»,Zagreb, 2007.
2.Obiteljski zakon, Narodne novine br. 103/15.
3.Zakon o hrvatskom državljanstvu, N.N., br 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15.
4.Zakon o prebivalištu, N.N., br. 144/12, 158/13.
5.Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, N.N., br. 77/99, 33/02, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15.
6.Zakon o osobnoj iskaznici, N.N., br. 62/15.
7.Zakon o osobnom imenu, N.N., br. 118/12, 70/17.
8.Zakon o strancima, N.N., br.130/11, 74/13, 69/17, 46/18.

 

Ciljevi kolegija:

Stječu se znanja o svim relevantnim elementima obiteljskog prava, državljanstva, prebivališta i boravišta, status stranca i ostalim statusnim pitanjima. Predmet je povezan s građanskim i upravnim pravom

Polaganje ispita:

Usmeni ispit.