Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163162 Sportska i rekreacijska medicinaPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.

Izvođač kolegija:

Ivan Dodlek, dipl. physioth.
doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.
Barbara Duspara, dipl. physioth.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Koordinacija i suradnja sportskog liječnika i fizioterapeuta. Mjere prevencije i tretmana sportskih ozljeda. Endogeni i egzogeni faktori sportskih ozljeda, Pretreniranost, Sportsko - medicinska testiranja i preventivni pregledi, Rehabilitacija u sportskoj medicini, Sportsko- medicinska stanja posebnih skupina, Sportska higijena i ekologija, Doping u sportu i principi doping-kontrole, RICE protokol u tretmanu sportskih ozljeda, Prva pomoć i ABCDE pristup ozlijeđenim sportašima, Osnove bandažiranja u sportu i vježbanju, TA i zdravlje - povijesni osvrt, TA u zaštiti i unaprjeđenju zdravlja; Aktivnost, fitnes i zdravstvena korist, Društveni i zdravstveni značaj TA djece i mladih; TA i dijagnostika zdravlja, ZUTA i edukacija zdravstvenih kadrova, Propisivanje vježbanja za zdravlje i sposobnost; Sportsko-rekreacijske aktivnosti posebnih populacijskih skupina, Kriteriji i kontrola kvalitete u ZUTA programima; Fiziološki i javno-zdravstveni aspekti TA u starijoj dobi; Mjesto i uloga zdravstvenih radnika u promicanju TA, zašto biti aktivan?; Tjelesna aktivnost i zdravlje u 50 točaka, Izvori informiranja u sportsko-medicinskom području.

Popis literature:

Obavezna:

1.Heimer, S. (2018.). Zdravstvena kineziologija. Zagreb: Medicinska naklada

2.Heimer, S., Čajavec, R. (2006.). Medicina športa. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Dopunska:

1.Riebe, D., Ehrman, J. K., Ligouri, G., Magal, M. American College of Sports medicine (2017.). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 10th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.

2.Madden, C. C., Putukian, M., McCarty, E. C., Young, C. G. (2018). Netter's Sports Medicine. 2nd Edition. Philadelphia: Elsevier.

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o biomedicinskim aspektima sudjelovanja u tjelesnoj aktivnosti kao i o štetnim učincima tjelesne neaktivnosti. Također, cilj je i steći osnovna znanja i vještine o mjerama prevencije i tretmana sportskih ozljeda te o prvoj pomoći kod sportskih ozljeda. Cilj kolegija je i spoznati društveni i zdravstveni značaj tjelesne aktivnosti u zaštiti i unaprjeđenju zdravlja, kao i u prevenciji bolesti.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični cilj kolegija je osposobiti studente za kvalitetnu dvosmjernu suradnju s liječnicima sportske medicine. Nadalje, specifični ciljevi obuhvaćaju razumijevanje povezanosti tjelesne neaktivnosti i rizika od kroničnih nezaraznih bolesti, osnove prehrane i zlouporabe dopinga, karakterističnih sportskih ozljeda i promidžbu tjelesne aktivnosti u svrhu promocije zdravlja, prevencije bolesti i oštećenja te rehabilitacije. Stečena znanja omogućavaju razumijevanje i praktičnu aplikaciju medicinskih aspekata vježbanja u cilju programiranja trenažnih opterećenja i redukcije ozljeda i pretreniranosti.

Polaganje ispita:

Student je tijekom semestra obvezan napisati i izložiti seminarski rad na zadanu temu što donosi 37,5% završne ocjene. Pismeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće ga je polagati nakon uspješno izloženog i ocijenjenog seminarskog rada. Usmeni ispit donosi 12,5% udjela u završnoj ocjeni, a moguće mu je pristupiti nakon uspješno položenog pismenog ispita. Ocjena usmenog ispita ovisit će i o aktivnom sudjelovanju studenata na nastavi.