Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163163 Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji IPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Marija Crnković, dipl. physioth.
Tea Pačarić, dipl. physioth.
Nada Čajkovac, dipl. physioth., pred.
Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.
Ozana Pope Gajić, bacc.physioth.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Principi fizioloških reakcija mišića na vježbu i povredu. Komplikacije ozljeda mišića. Putevi boli. Fizioterapija u liječenju ozljeda mišića i tetiva. Indikacije i kontraindikacije za primjenu elektroanalgezije. Indikacije i kontraindikacije za primjenu superficijalne termoterapije. Hidroterapija. Karakteristike primjene terapijskog ultrazvuka kod povreda mekih tkiva u kombinaciji s drugim modalitetima u fizioterapiji. Terapijske vježbe kod povreda. Potencijalni ozbiljni simptomi i znakovi kod vježbanja nakon povreda.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Babić-Naglić, Đ. (2013.). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada. 2.Brinar, V., Petravić, D. (2009). Bol i bolni sindromi. U: Brinar, V. i sur. Neurologija za medicinare. Zagreb: Medicinska naklada. 193-214.

3.Elabjer, E. (2011) Sportska traumatologija. Medicinska naklada, Zagreb. 2011.

4.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011.). Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.

5.Uremović, M., Davila S. i suradnici (2018). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.

 

Dopunska literatura:

1.Ćurković B i sur. (2004): Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada. Zagreb, 2004.

2.Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.

3.Mišigoj Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

4.Rolf, C. (2007). The sports injuries handbook. London: A & C Black

5.Sharkey, B.J., Gaskill, S.E. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data Status

Ciljevi kolegija:

Nastavni program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja o modalitetima fizioterapije. Usvojena znanja omogućavaju aplikaciju procedura fizioterapije u tretmanu sportskih povreda. Posebni zadaci podrazumijevaju procjenu, kreiranje terapijskog programa fizioterapije, evaluaciju učinka terapije, praćenje mogućih komplikacija pri tretmanu. Stečena znanja omogućavaju izradu terapijskog programa povreda i oporavka nakon sportsko-rekreacijskih aktivnosti.

Polaganje ispita:

Student je obavezan pohađati nastavu, prvenstveno vježbe i seminare. Student je obavezan napisati i prezentirati seminarski rad na zadanu temu, iz čega mora dobiti pozitivnu ocjenu. Nakon toga student može pristupiti završnom pisanom ispitu. Nakon položenog pisanog završnog ispita student može pristupiti usmenom ispitu.