Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T304 Nabavno poslovanje Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sandra Mrvica Mađarac, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sandra Mrvica Mađarac, v.pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Pojam, značenje, svrha, položaj i ciljevi nabave i menadžment nabave u poduzeću 2. Odlučivanje u nabavi 3. Menadžment troškova nabave 4. Rukovođenje u nabavi i kadrovi nabave 5. Politika nabave i strategije izvora opskrbe. Povezivanje u nabavi . Opskrbni lanac (SCM) 6. Operativno planiranje nabave 7. Organizacija nabave i operativno poslovanje nabave. Računalski sustav organizacije i djelovanje nabavnog poslovanja 8. Kontroling nabave 9. Strategija nabave

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Ružić, D.; Tomčić. Z.; Turkalj, Ž.: Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.
2. Ružić, D.: e – marketing, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003. Izborna literatura:
1. Ferišak. V.: Nabava: politika, strategija, organizacija, management, Zagreb, 2002.
2. Ferišak, V.: Elementi managementa nabave, II. dopunjeno izdanje, Zagreb 2000.; ponovljeni tisak 2002.
3. Karpati, T.. Ružić, D.: Razmjenski odnosi u marketingu, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999.
4. Ružić, D.: Marketinške mogućnosti Interneta, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2000.

Ciljevi kolegija:

Ovladavanje teorijskim i praktičkim znanjima iz područja nabavnoga poslovanja poslovnih subjekata u suvremenim tržišnim uvjetima. Osobiti je naglasak na aktualnim trendovima korištenja suvremene informatičke tehnologije.

Polaganje ispita:

Usmeni ispit.