Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T303 Poslovna logistika Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Maša Slabinac, mag. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Maša Slabinac, mag. oec., v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


1. Temelji poslovne logistike. Pojam poslovne logistike i poslovnog logističkog sustava. Potrebe uvođenja poslovne logistike i novog pristupa u menadžmentu poduzeća. 2. Sustavna postavka i druga obilježja logističke koncepcije. Način promatranja logističkih problema. Ukupni troškovi i ciljni konflikti. Logistička usluga. Učinkovitost logističkih sustava. Korisnost logističke koncepcije i zapreke za njezino provođenje. 3. Logistički podsustavi poduzeća. Izvršavanje narudžbi. Gospodarenje zalihama. Skladištenje. Pakiranje. Transport. 4. Organizacijski oblici logističkog sustava u poduzeću. 5. Logističke usluge i institucije prometnog gospodarstva. Špedicija i posrednici, transportna poduzeća, skladišna poduzeća, utovarno – istovarna poduzeća, poduzeća za pakiranje. Pravni i organizacijski oblici poduzeća za logističke usluge. Međuorganizacijski logistički sustavi. Kooperacija u logistici. 6. Funkcioniranje logističkih sustava. Uvjeti za funkcioniranje poslovnih logističkih sustava. Makrologistička infrastruktura. Međunarodni logistički sustavi.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
2. Pfohl, H. Ch.: Logistiksysteme, VII Aufl., Springer, Berlin, 2003.
Izborna literatura:
1. Ballou, R. H.: Business Logistics Management, V Ed., Prentice Hall, 2003.
2. Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, M.(red.): Suvremena logistika i distribucija u uvjetima globalizacije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2004.
3. Segetlija, Z.; Lamza – Maronić, M.(red.): Međunarodna poslovna logistika kao uvjet uspješnog uključivanja u europske gospodarske tokove, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s koncepcijom poslovne logistike i razumijevanje funkcioniranja logističkih sustava i logističkih procesa trgovinskog poduzeća, te stjecanje temeljnih znanja o uvođenju logistike u praksu i o donošenju logističkih odluka.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.