RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T302 Marketing Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Mirjana Nedović , prof. v.š.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Marko Eljuga, dipl.oec.
dr.sc. Mirjana Nedović , prof. v.š.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Institucionalne pretpostavke tržišnog sustava privređivanja. Čimbenici tržišnog poslovanja. Uloga marketinga u ekonomskom razvoju. Marketing kao poslovna funkcija. Marketing – okruženje. Tržište. Makrookolina. Mikrookolina. Strateško planiranje marketinga. Marketing – informacijski sustav i marketing – istraživanja. Usmjeravanje ciljnim tržištima. Izbor kriterija za segmentaciju. Izbor ciljnog tržišta Planiranje i razvoj proizvoda. Marketing – miks i njegove varijable. Marketing – organizacija. Marketing – kontrola. Marketing u pojedinim gospodarskim djelatnostima i kompleksima. Industrijski marketing. Marketing u trgovini. Međunarodni marketing. Marketing neprofitnih organizacija. Društveni marketing. Primjena marketinga u specifičnim uvjetima. Etika u marketingu. Marketing slučajevi.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Kotler P., Keller K. L.: Upravljanje marketingom, Mate d.o.o., Zagreb, 2008.
2.Meler, M.: Marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.
Izborna literatura:
1.Kotler, P.: Marketinška znanja od A do Z, Binoza press, Zagreb, 2004.
2.Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Mate d.o.o., Zagreb, 2007. (izabrana poglavlja)

Ciljevi kolegija:

Kolegijem se studenti upoznaju s bitnim odrednicama tržišnog sustava privređivanja i marketinške koncepcije i njezine primjene u gospodarskim i izvan gospodarskim djelatnostima, te obrađuju pojedine slučajeve.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.