RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T405 Komuniciranje s tržištem Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.
Zvonimir Filipović, mag.oec.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Komuniciranje s tržištem kao instrument marketinga. Proces komuniciranja. Definiranje pojma komuniciranja s tržištem. Komunikacijska infrastruktura. Ciljevi i funkcija promocije u integralnom marketingu. Promocijski mix. Psihologija kupca – potrošača. Potrebe, motivi i stavovi. Donošenje odluke o kupnji. Ekonomska propaganda. Pojam, nastanak i oblici ekonomske propagande. Odnosi s javnošću i publicitet. Unapređenje prodaje. Osobna prodaja. Kultura poslovnog komuniciranja. Psihologija osobnog komuniciranja. Vođenje poslovnih razgovora. Organizacija promocijskih aktivnosti. Granične promocijske aktivnosti. Usluge (servis) potrošačima. Ambalaža. Dizajn. Propaganda „od-usta-do-usta“. Posebna područja propagande. Društvena propaganda. Politička propaganda. Novi oblici marketinškog komuniciranja. Interaktivno komuniciranje. Integrirane marketinške komunikacije. Suvremeni vidovi marketinškog komuniciranja – elektroničko komuniciranje, video conferencing. E-mail. WEB. Fax.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Kesić, T.; Integrirana marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb, 2003.
2.Kotler, P., K. L. Keller; Upravljanje marketingom, Mate d.o.o.Zagreb,2008.
Izborna literatura:
1.Keller, K. L; Pouke najsnažnijih svjetskih maraka (slučajevi najbolje prakse) Accent, Zagreb, 2008.

Ciljevi kolegija:

Komunikacijske tehnike i vještine implementirane u konkretne slučajeve.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.