Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T404 Računovodstvo trgovinskih poduzeća Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


Računovodstvena i financijska evidencija u trgovini. Trgovina na veliko – roba u skladištu. Kalkulacije u trgovini na veliko. Nabava i uskladištenje robe. Uvoz trgovačke robe. Prodaja robe na veliko, u tranzitu, u komisiji i u konsignaciji. Trgovina na malo – roba u vlastitim prodavaonicama. Nabava robe i zaduženje prodavaonice. Kalkulacija maloprodajne cijene. Prodaja robe u trgovini na malo. Roba u slobodnoj zoni, u doradi, u obradi i u manipulaciji. Popisne razlike u trgovini na veliko i u trgovini na malo. Vrijednosno usklađenje zaliha robe. Rabat u funkciji marže.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Skupina autora (redaktor Brkanić, V.): Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, VI. izmijenjena i dopunjena naklada, RRiFplus Zagreb, 2009.
Izborna literatura:
1. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, Narodne novine br. 30/08 i 4/09
2. Međunarodni računovodstveni standardi, Narodne novine br. 140/06, 130/08 i 137/08

Ciljevi kolegija:

Cilj ovoga predmeta je upoznavanje studenata s teorijskim i stručnim osnovama računovodstvene evidencije u trgovini na veliko i u trgovini na malo.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.