Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T402 Prodajno poslovanje Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sandra Mrvica Mađarac, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sandra Mrvica Mađarac, v.pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Teorijski pristup prodaji i mjesto prodaje u marketingu. Upravljanje procesom prodaje. Istraživanje prodaje. Ponašanje kupaca i individualnih potrošača i odlučivanje o kupnji. Predviđanje i planiranje prodaje. Komunikacije u prodaji. Poslovno pregovaranje. 2. Unapređenje prodaje. Fizička distribucija u procesima prodaje. Kontrola prodajnog poslovanja 3. Informacijski sustav prodaje. 4. Psihologija u procesima prodaje. 5. Organizacija prodaje 6. Izbor i usavršavanje prodajnog osoblja. Nastava se, kroz vježbe, također odnosi na izučavanje slučajeva iz prakse, odnosno literature, igranje uloga i sl.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Ružić, D.; Tomčić. Z.; Turkalj, Ž.: Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.
2. Kesić T.: Ponašanje potrošača. ADECO, Zagreb, 1999.
Izborna literatura:
1. Kotler, Ph.: Upravljanje marketingom, Prijevod IX izdanja (1997.), Mate d.o.o., Zagreb, 2001. (odabrana poglavlja)
2. Bratko, S.; Henich, V.: Obraz, R: Prodaja, Narodne novine, Zagreb, 1996.
3. Ružić, D.: e – marketing, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.
4. Ružić, D.: Marketinške mogućnosti Interneta, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2000.

Ciljevi kolegija:

Ovladavanje teorijskim i praktičkim znanjima iz područja prodajnoga poslovanja poslovnih subjekata u suvremenim tržišnim uvjetima. Osobiti je naglasak na psihologiji prodaje i aktualnim trendovima korištenja suvremene informatičke tehnologije.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.