Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T401 Informacijske tehnologije u kanalima distribucije Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Pozicija trgovine u gospodarskom okruženju RH i njena transparentnost s obzirom na Europsku Uniju 2. Distribucijski i logistički sustavi. Tokovi u distribuciji. Kanali distribucije u RH. Kanali distibucije u Europskoj Uniji 3. Logistički sustavi i njihovo fizičko, vrijednosno i informacijsko povezivanje. 4. Informacijski sustav trgovinskog poduzeća – pojam, klasifikacija, zadaci, struktura. 5. Kolanje informacija u procesima nabave, prodaje i skladištenja. Informatizacija nabavnog i prodajnog poslovanja. Primjeri kolanja dokumenata i informacija. 6. Primjeri poslovnih procesa u veleprodaji. Primjeri poslovnih procesa u maloprodaji. 7. Elektroničko poslovanje. Globalizacija elektroničke trgovine. Poslovni modeli elektroničke trgovine (B2B i B2C). Novi trgovinski oblici. Poslovna dokumentacija u elektroničkoj razmjeni. Elektroničko plaćanje. Strategija privlačenja, zadržavanja i praćenja kupaca u uvjetima E-trgovine. 8. Razvoj informacijskih tehnologija i upravljanje informacijskom tehnologijom u kanalima distribucije. 9. Primjena međunarodnog sustava označivanja artikala EAN. Sustavi EAN i JPC-kompatibilnost. Interno označavanje artikala u trgovini. Funkcioniranje sustava POS – EAN i njihovo povezivanje s ostalim sustavima. 10. Međunarodni trgovinski lanci u RH. Međunarodni trgovinski lanci i Europska Unija. Svjetska trgovinska organizacija (WTO), Europska Unija i Republika Hrvatska. Trendovi daljnjeg razvoja trgovine i perspektive E-trgovine.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Segetlija, Z., Lamza Maronić, M.: Distribucija, logistika, informatika, II izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.
2. Panian, Z.; Elektroničko trgovanje, Sinergija, Zagreb, 2000.
Izborna literatura:
1. Segetlija, Z., Lamza Maronić, M.: Marketing trgovine, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001. (izabrana poglavlja)
2. Birkin, M., Clarke, G., Clarke, M.: Retail Intelligence and Network Planning, Wiley & Son Ltd, 2002.
3. Kliment, A.: Tradicionalne i digitalne poslovne komunikacije; Mikrokrad, Zagreb, 2003.
4. Korisni linkovi s interneta
5. Suvremena trgovina, časopis, Zagreb

Ciljevi kolegija:

Predmet IT u kanalima distribucije na stručnom studiju želi približiti studentima aplikaciju IT u kanalima distribucije kroz predavanja, simulaciju poslovanja, multimediju i internet, te praktične vježbe i tako stvoriti uvjete za što brže uključenje u proces rada uz mogućnost rješavanja praktičnih problema.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.