Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T305 Stručna praksa II Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Program Stručne prakse II se svojim nastavnim sadržajem nadovezuje na predmete koje studenti slušaju na drugoj godini studija, a odnosi se na svladavanje poslova u sklopu pojedine poslovne funkcije: financija, računovodstva, marketinga, poslovne logistike, informatike, nabave, prodaje, kadrova. U ovom ciklusu prakse studentima će eminenti stručnjaci iz gospodarstva putem predavanja, stimulacije poslovnih procesa i praktičnih vježbi, prenijeti svoja iskustva i spoznaje o aktualnim temama, a koje su vezane uz područja pojedinih poslovnih funkcija. Kolegij je stoga strukturiran da tumači i anlazira pojedine poslovne funkcije u razlištim praktično - korisnim dimenzijama za studente. Na taj način studenti će steći određena znanja i vještine koja ih kvalificiraju za neposredno uključivanje u radne procese. Po završetku prakse student treba svladati način rada i temeljne probleme pojedine funkcije gospodarskog subjekta, vezane uz njegove specifičnosti s obzirom na izabranu djelatnost. Studenti su dužni pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u praktičnoj nastavi i izrađivati zadaće koje voditelj prakse ocjenjuje.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Studenti će se koristiti literaturom koja je povezana s temama predavanja i poslovnih slučajeva eminentnih gospodarstvenika. Izborna literatura Izbornu literaturu bira student: specijalizirani stručni časopisi (Lider, BIZDirekt, Poslovni savjetnik), stručne knjige, web- siteovi i sl.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s praktičkim problemima vezanim uz obavljanje pojedine funkcije unutar robnoga poslovanja u trgovini i logistici, putem prezentacija, simulacije poslovnih procesa, praktičnih vježbi. Na taj način student može povezivati teorijske spoznaje svih do sada apsolviranih kolegija, a osobito iz računovodstva, poslovnih financija, organizacije poduzeća, poslovne logistike, marketinga, informatike, nabavnoga poslovanja, prodajnoga poslovanja i sl.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.