Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T206 Poslovni engleski jezik II Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, v. pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Kolegij nadograđuje i proširuje jezična znanja i vještine iz prethodnoga semestra. Okvirne teme u drugome semestru uključuju područja marketinga, trgovine, financija, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja u različitim kuturama. Studenti čitaju i interpretiraju nespecijalističke tekstove na engleskome jeziku te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Razgovarajući o navedenim temama, studenti vježbaju prikladno i gramatički točno izraziti osnovne jezične funkcije (zamolba, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa itd.).

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business: Students' Book (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.) (sadrži audio CD);
2.. Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business Workbook (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.); 1. Collin, Peter, Englesko-hrvatski poslovni rječnik (ZG: ŠK, 2006.);
2. Grgić, Berislav i Jolanda Brihta, Engleska gramatika za svakoga (ZG: ŠK, 2004.)
Izborna literatura:
1. Ivir, Vladimir, Hrvatsko-engleski rječnik poslovno-administrativnog nazivlja (ZG: ŠK, 2007.)

Ciljevi kolegija:

Studenti će po uspješnome završetku moći: - razumjeti i objasniti osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija na poslovnome stranom jeziku; - razumjeti i interpretirati raznovrsne autentične angloameričke tekstove s temama iz ovih područja; - prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na poslovni strani jezik u prikladnome i gramatički točnom obliku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.