Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T205 Stručna praksa I Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sandra Mrvica Mađarac, prof. v.š.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Obavljanjem studentske prakse proširuju se teorijska znanja i upoznaju praktične vještine u robnom poslovanju. U prvom ciklusu prakse student se treba upoznati s predmetom poslovanja izabranog gospodarskog subjekta, odnosno s trgovačkom robom, ponuđenim asortimanom roba i usluga, kao i s organizacijom u kojoj je obavljao stručnu praksu (trgovačko društvo, obrtnik). U ovom ciklusu stručne prakse student treba svladati način rada i temeljne probleme gospodarskog subjekta, vezane uz njegov predmet poslovanja (tehničko – tehnološka obilježja robe ili obavljanja usluga izabranoga gospodarskog subjekta, odnosno njegove poslovne jedinice. U ovom ciklusu student se može rasporediti na jednostavne poslove. Student je dužan ispuniti posebni obrazac dnevnika, u kojem treba dati podatke o osobinama predmeta poslovanja i organizacijske cjeline u kojoj obavlja praksu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Student se treba upoznati s internom dokumentacijom gospodarskoga subjekta u kojem obavlja praksu, osobito s aktima vezanim uz djelatnost toga subjekta, njegovu organizaciju i sl.

Izbornu literaturu bira student uz pomoć zaduženog mentora iz gospodarskoga subjekta, gdje se obavlja praksa (specijalizirani stručni časopisi, stručne knjige, materijali sa savjetovanja i sl.).

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s praktičkim problemima vezanim uz obavljanje robnoga poslovanja u trgovini i logistici. Na taj način student može povezivati teorijske spoznaje svih do sada apsolviranih kolegija, a osobito iz ekonomike poduzeća, ekonomike trgovine i organizacije poduzeća.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.