Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T204 Ekonomika trgovine Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Maša Slabinac, mag. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Maša Slabinac, mag. oec., v. pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Uvodno o ekonomiji kao znanosti 2. Ekonomika trgovine kao znanstveno-nastavna disciplina 3. Povijesni razvoj trgovine. Pojava trgovine. Razvoj trgovine. Učenja o pojmu i karakteru trgovine u ekonomskoj teoriji 4. Uvodno o trgovini. Trgovina, razmjena i distribucija. Distributivna trgovina. Trgovina na veliko i trgovina na malo u funkcijskom i u institucijskom smislu 5. Pojam vanjske trgovine i vanjsko trgovinskog poslovanja 6. Osnivanje trgovačkog društva , pojam trgovca , pravne osobe u trgovini 7. Organizacija , prezentacija i priprema za operativno poslovanje trgovačkog društva 8. Troškovi trgovine 9. Kalkulacije cijena 10. Kupoprodajni ugovori 11. Računovodstvene i druge evidencije u trgovini 12. Sustav kontrole cijena 13. Kontrola uspješnosti poslovanja Vašeg trgovačkog društva 14. Trgovinska organizacijska struktura i trgovinski poslovni procesi 15. Internacionalizacija trgovine. Internacionalizacija. Regionalizacija. Globalizacija. 16. Organizacijski oblici trgovine u europskim zemljama s razvijenom tržišnom strukturom 17. Razvojni procesi u trgovinskim strukturama razvijenih zemalja. Promjene značaja pojedinih oblika prodaje. Koncentracija. Integracija. Kooperacija 18. Razvoj maloprodaje izvan prodavaonica. Nonstore trgovaci na malo. Kataloška prodaja. Neposredno prodavanje. Prodavanje na daljinu. Elektronička trgovina. Ključni poticaji i barijere za razvoj elektroničke trgovine 19. Perspektive razvoja trgovine na veliko i trgovine na malo Seminarska nastava. U seminarskoj nastavi obrađuju se, osobito, obilježja i procesi u trgovini zemalja s razvijenim tržišnim strukturama. Pristupni rad je uvjet za polaganje ispita. Ispit je usmeni.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. mr.sc. Dragutin Guzovski – Ekonomika trgovine
2. prof. dr. Heri Bezić – Ekonomika trgovine - skripta
3. prof. Dr. Zdenko Sigetlija – Trgovinsko poslovanje
Izborna literatura:
1. Freathy: Retailing Book Principles & Applications, Pitman Publishing, 2003., ISBN 0-273-65548-5
2. Skupina autora (Redakcija P.J.McGoldrick i G.Davies): International Retailing-Trends and Strategies, Pitman Publishing, 1995., ISBN 0-273-61183-6
3. Fernie, Moore: Principles of Retailing, Butterworth Heinemann, 2003., ISBN 0-7506-4703-5
4. Kent, T., Ogenyi, O.: Retailing, McMillan Press, 2002., ISBN 0-333-99769-7 5. Vulkan: The Economics of E-commerce, Princeton University Press, 2003., ISBN 0-691-08906-X

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje sa mjestom, značajem i ulogom trgovine kao jedne od vodećih industrija u razvijenim gospodarstvima te stjecanje znanja za razumijevanje i anticipiranje suvremenih procesa koji se odvijaju u trgovinskim strukturama razvijenih zemalja, a koji su sve prisutniji i na hrvatskom tržištu

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.